ရန္​ကုန္​တိုင္​းရဲတပ္​ဖြဲ႔မွလင္​းယုန္​စီမံခ်က္​ စတင္​

0
190

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္း က်ဆင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္​​ေၾကာင္​းရန္​ကုန္​တိုင္​းရဲတပ္​ဖြဲ႔မွသိရသည္​။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ မႈခင္းမ်ား အေျခအေန နွင့္မႈခင္းျဖစ္ပြားနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ကာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လင္းယုန္ အဆင့္(၁)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ လင္းယုန္အဆင့္(၃) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၄)ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
Yangon Police Page တြင္​​ေဖၚျပအသိ​ေပးထားသည္​။

အဆိုပါလင္းယုန္စီမံခ်က္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ခိုး ၊ဆိုး၊ လု၊ နွိုက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အနိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်သူမ်ား အား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ ေျပး (၄)ေျပးမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊
ဒုစရိုက္မႈမ်ား ၊ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူ အေျချပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing ကိုလည္း တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ျမတ္​ဟိန္​း​ေက်ာ္​

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္း က်ဆင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္​​ေၾကာင္​းရန္​ကုန္​တိုင္​းရဲတပ္​ဖြဲ႔မွသိရသည္​။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ မႈခင္းမ်ား အေျခအေန နွင့္မႈခင္းျဖစ္ပြားနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ကာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လင္းယုန္ အဆင့္(၁)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ လင္းယုန္အဆင့္(၃) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၄)ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
Yangon Police Page တြင္​​ေဖၚျပအသိ​ေပးထားသည္​။

အဆိုပါလင္းယုန္စီမံခ်က္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ခိုး ၊ဆိုး၊ လု၊ နွိုက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အနိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်သူမ်ား အား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ ေျပး (၄)ေျပးမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊
ဒုစရိုက္မႈမ်ား ၊ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူ အေျချပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing ကိုလည္း တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ျမတ္​ဟိန္​း​ေက်ာ္​

Leave a Reply