“ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း၀ါးကုိက္ထားမႈ လုံး၀မရွိ” ဟု NLD ျငင္းဆုိ

0
152

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး စည္း၀ါးတုိက္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းအေပၚ NLD ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ႕ေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင္႔ေမာင္က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ညွိႏႈိင္းထားတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါက်ေနာ့္ဆီက ထြက္တဲ့သတင္း က်ေနာ္ေျပာတယ္။ ဒါမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဗ်။ လူထုကုိ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေစၿပီး ၂၀၂၀ မွာ က်ေနာ္တို႔ ညိွထားတယ္ဆုိတဲ႔ဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ေတာ႔ impact ႀကီးတယ္ေနာ္။ ဒါမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါမဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ ေျပာမယ္ မညွိထားဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔မွ မညွိထားဘူး”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင္႔ေမာင္က ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည္႔ရိပ္သာ ၂ အတြင္း၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီး ေဒါက္တာေဇာ္ျမင္႔ေမာင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔ သတင္းစာပါ “စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးစုိးေမာင္ ရ႒ပါလအသင္း စဖြဲ႔လႈပ္ရွား ၂၀၂၀ အတြက္ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း၀ါးကုိက္ထား”ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းအေပၚေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

#TheFifthWave

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး စည္း၀ါးတုိက္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းအေပၚ NLD ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ႕ေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင္႔ေမာင္က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ညွိႏႈိင္းထားတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါက်ေနာ့္ဆီက ထြက္တဲ့သတင္း က်ေနာ္ေျပာတယ္။ ဒါမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဗ်။ လူထုကုိ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေစၿပီး ၂၀၂၀ မွာ က်ေနာ္တို႔ ညိွထားတယ္ဆုိတဲ႔ဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ေတာ႔ impact ႀကီးတယ္ေနာ္။ ဒါမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါမဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ ေျပာမယ္ မညွိထားဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔မွ မညွိထားဘူး”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင္႔ေမာင္က ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည္႔ရိပ္သာ ၂ အတြင္း၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီး ေဒါက္တာေဇာ္ျမင္႔ေမာင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔ သတင္းစာပါ “စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးစုိးေမာင္ ရ႒ပါလအသင္း စဖြဲ႔လႈပ္ရွား ၂၀၂၀ အတြက္ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း၀ါးကုိက္ထား”ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းအေပၚေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply