ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း၏ အမႈမ်ား အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆး

0
242

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၃ ၊၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း အပါအ၀င္ ၎ပါ၀င္ပတ္သက္သည္႔ အမႈမ်ားအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခရုိင္ တရားရုံးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည္။

အဆုိပါ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအား သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၇ ျဖင္႔ ထပ္မံ တရားစြဲတင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တရားစြဲၿပီးတင္ပုိ႔တာက ပထမေန႔က ရာဇ၀တ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅ ခုရယ္၊ တရားခံေျပးမႈ ၁ မႈရယ္။ ဒီေန႔က ရာဇ၀တ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃ ခုရယ္ ၊ တရားခံေျပး ၁ မႈရယ္ အားလုံး ရာဇတ္၀တ္ႀကီးပုဒ္မ ၈ မႈရယ္။ တရားခံေျပးမႈ ၂ မႈရယ္ အားလုံးေပါင္း ၁၀ မႈပဲရွိတယ္။ တရားခံေျပး အမႈေတြၿပီးသြားမွပဲ ဒီရာဇတ္၀တ္ႀကီး အမႈေတြကုိ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားသူႀကီး ဒုတိယ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးရန္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိခဲ႔ၿပီး ၎တု႔ိ၏ အမႈမ်ားသည္ မ်ားျပားသည္႔အတြက္ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း စစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင့္ဆန္း အပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၂)ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းကုိ လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က သိမ္းဆည္းဖမ္းမိရရွိခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆက္တည္း ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ဟုိတယ္၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ရုံးခန္းမ်ားသုိ႔ လုိက္လံစစ္ေဆးရာ လက္နက္မ်ား ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၃ ၊၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္း အပါအ၀င္ ၎ပါ၀င္ပတ္သက္သည္႔ အမႈမ်ားအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခရုိင္ တရားရုံးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည္။

အဆုိပါ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအား သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၇ ျဖင္႔ ထပ္မံ တရားစြဲတင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တရားစြဲၿပီးတင္ပုိ႔တာက ပထမေန႔က ရာဇ၀တ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅ ခုရယ္၊ တရားခံေျပးမႈ ၁ မႈရယ္။ ဒီေန႔က ရာဇ၀တ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃ ခုရယ္ ၊ တရားခံေျပး ၁ မႈရယ္ အားလုံး ရာဇတ္၀တ္ႀကီးပုဒ္မ ၈ မႈရယ္။ တရားခံေျပးမႈ ၂ မႈရယ္ အားလုံးေပါင္း ၁၀ မႈပဲရွိတယ္။ တရားခံေျပး အမႈေတြၿပီးသြားမွပဲ ဒီရာဇတ္၀တ္ႀကီး အမႈေတြကုိ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားသူႀကီး ဒုတိယ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးရန္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိခဲ႔ၿပီး ၎တု႔ိ၏ အမႈမ်ားသည္ မ်ားျပားသည္႔အတြက္ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း စစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင့္ဆန္း အပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၂)ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းကုိ လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က သိမ္းဆည္းဖမ္းမိရရွိခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆက္တည္း ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ဟုိတယ္၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ရုံးခန္းမ်ားသုိ႔ လုိက္လံစစ္ေဆးရာ လက္နက္မ်ား ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply