အဖြင့္ပြဲမွာ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ယူခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာ

0
69

ဆူဇူကီးဖလား အုပ္စုပြဲစဥ္မွာ ျမန္မာအသင္းဟာ ကေမၻာဒီးယားအသင္းကို ေလးဂိုး တစ္ဂိုးနဲ႔ မႏၱလာေျမမွာ အႏိုင္ရရွိခ့ဲပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာ ကေမ႓ာဒီးယားအသင္းက အဖြင့္ဂိုး ရွိခ့ဲပါတယ္။ ဂိုးေပးလိုက္ၿပီးတ့ဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအသင္းဟာ တိုက္စစ္အရွိန္ျမွင့္ခ့ဲတာေၾကာင့္ ဒုတိယ ပိုင္းမွာ ေလးဂိုးအထိရရွိခ့ဲပါတယ္။

ပထမပိုင္းပြဲကစားခ်ိန္ေတြမွာ ျမန္မာအသင္းကစားပံုဟာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ ကစားပံုပ်က္ခ့ဲပါတယ္။

ဦးေဆာင္ဂိုးေပးၿပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ တိုက္စစ္မွဴးအာင္သူ လူစားလဲ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ကစားပံု ေကာင္းမြန္ခ့ဲတာပါ။

ေအာင္သူ လူစားလဲဝင္ေရာက္ၿပီးမွ ေလးဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခ့ဲၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းဟာ တစ္ပြဲကစား သံုးမွတ္ရရွိေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ လာအိုနဲ႔ အေဝးကြင္း ကန္ရမွာပါ။

ကေမ႓႓ာဒီးယားအသင္းကေတာ့ ႏွစ္ပြဲကစား ၿပီး ႏွစ္ပြဲစလံုးရႈံးထားပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းဟာ အုပ္စု က မွာ ဗီယက္နမ္ မေလးရွား ကေမ႓ာဒီးယား လာအို တို႔နဲ႔ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနတာပါ။

လာအိုနဲ႔အေဝးကြင္းပြဲစဥ္မွာလည္း အႏိုင္ရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Photo : MFF

ဆူဇူကီးဖလား အုပ္စုပြဲစဥ္မွာ ျမန္မာအသင္းဟာ ကေမၻာဒီးယားအသင္းကို ေလးဂိုး တစ္ဂိုးနဲ႔ မႏၱလာေျမမွာ အႏိုင္ရရွိခ့ဲပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာ ကေမ႓ာဒီးယားအသင္းက အဖြင့္ဂိုး ရွိခ့ဲပါတယ္။ ဂိုးေပးလိုက္ၿပီးတ့ဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအသင္းဟာ တိုက္စစ္အရွိန္ျမွင့္ခ့ဲတာေၾကာင့္ ဒုတိယ ပိုင္းမွာ ေလးဂိုးအထိရရွိခ့ဲပါတယ္။

ပထမပိုင္းပြဲကစားခ်ိန္ေတြမွာ ျမန္မာအသင္းကစားပံုဟာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ ကစားပံုပ်က္ခ့ဲပါတယ္။

ဦးေဆာင္ဂိုးေပးၿပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ တိုက္စစ္မွဴးအာင္သူ လူစားလဲ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ကစားပံု ေကာင္းမြန္ခ့ဲတာပါ။

ေအာင္သူ လူစားလဲဝင္ေရာက္ၿပီးမွ ေလးဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခ့ဲၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းဟာ တစ္ပြဲကစား သံုးမွတ္ရရွိေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ လာအိုနဲ႔ အေဝးကြင္း ကန္ရမွာပါ။

ကေမ႓႓ာဒီးယားအသင္းကေတာ့ ႏွစ္ပြဲကစား ၿပီး ႏွစ္ပြဲစလံုးရႈံးထားပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းဟာ အုပ္စု က မွာ ဗီယက္နမ္ မေလးရွား ကေမ႓ာဒီးယား လာအို တို႔နဲ႔ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနတာပါ။

လာအိုနဲ႔အေဝးကြင္းပြဲစဥ္မွာလည္း အႏိုင္ရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Photo : MFF

Leave a Reply