ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားအား အေျခခံ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခမဲ့ ကုသေပးမည္

0
162

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

အသက္ ၄၀ ျပည့္ၿပီးသည့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားအား အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခမဲ့ ကုသေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဆီးခ်ိဳျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည့္ သူမ်ားကို အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခမဲ့ စစ္ေဆးရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းလိုအပ္သလို လႊဲေျပာင္းူေပးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ဒီလိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္မ်ာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါနွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ မ်ားအား ေက်းလက္ေဒသတြင္ ရွာေဖြကုသေပးနို္င္သည့္ လုပ္ငန္းကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနွင့္ မကူးစက္နိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္နွိမ္နွင္းေရးဌာနခဲြမွ ဦးစီး၍ ၂၀၁၆ခုနွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အထိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၉၄ ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚရွိ ၃၈၂ သန္းေသာ လူမ်ားသည္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၅၁ ဒသမ ၈ ထိ ျဖစ္ပြားလာနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါအသင္းခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာတြင္္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အသက္ ၂၀ မွ ၇၉ နွစ္အတြင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ အ်မိဳးသား ၉ သိန္းေက်ာ္နွင့္အမ်ိဳးသမီး ၁၀ သိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ နွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ အား လူစဥ္မမီ ဒုကၡိတျဖစ္ေစနိုင္သည့္ အေၾကာင္း အရင္း ၁၀ ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏို္္င္ေရးအတြက္ မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ငယ္စဥ္ကတည္းက က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္ေစရန္ေနထိုင္၊စားေသာက္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊မိသားစုအတြင္း စားေသာက္ေနသည့္ ထမင္း၀ိုင္းမ်ားက္ို က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္ေအာင္ျပင္ဆင္စားေသာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔အား မိသားစုအတြင္း ပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးမွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ၏ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ မိသားစုတိုင္းက်န္းမာဖို႔ ၊ဆီးခ်ိဳကာကြယ္ကုသစို႔”ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

အသက္ ၄၀ ျပည့္ၿပီးသည့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားအား အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခမဲ့ ကုသေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဆီးခ်ိဳျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည့္ သူမ်ားကို အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခမဲ့ စစ္ေဆးရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းလိုအပ္သလို လႊဲေျပာင္းူေပးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ဒီလိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္မ်ာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါနွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ မ်ားအား ေက်းလက္ေဒသတြင္ ရွာေဖြကုသေပးနို္င္သည့္ လုပ္ငန္းကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနွင့္ မကူးစက္နိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္နွိမ္နွင္းေရးဌာနခဲြမွ ဦးစီး၍ ၂၀၁၆ခုနွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အထိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၉၄ ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚရွိ ၃၈၂ သန္းေသာ လူမ်ားသည္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၅၁ ဒသမ ၈ ထိ ျဖစ္ပြားလာနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါအသင္းခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာတြင္္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အသက္ ၂၀ မွ ၇၉ နွစ္အတြင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ အ်မိဳးသား ၉ သိန္းေက်ာ္နွင့္အမ်ိဳးသမီး ၁၀ သိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ နွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ အား လူစဥ္မမီ ဒုကၡိတျဖစ္ေစနိုင္သည့္ အေၾကာင္း အရင္း ၁၀ ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏို္္င္ေရးအတြက္ မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ငယ္စဥ္ကတည္းက က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္ေစရန္ေနထိုင္၊စားေသာက္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊မိသားစုအတြင္း စားေသာက္ေနသည့္ ထမင္း၀ိုင္းမ်ားက္ို က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္ေအာင္ျပင္ဆင္စားေသာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔အား မိသားစုအတြင္း ပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးမွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ၏ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ မိသားစုတိုင္းက်န္းမာဖို႔ ၊ဆီးခ်ိဳကာကြယ္ကုသစို႔”ျဖစ္သည္။

Leave a Reply