အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ၂ ခုကို ယခုလႊတ္​ေတာ္​တြင္​ အတည္​ျပဳနိုင္​ရန္​ ေမ်ွာ္​မွန္​း

0
160

ႏိုဝင္​ဘာ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၄ ခုအနက္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒႏွစ္ခုကို ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္​း အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဌာနမွ သိရသည္။

“အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒ ေလးရပ္လုံးကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးတ့ဲ ဥပေဒေလးရပ္လုံးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ပို႔ထားပါတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက ကြ်န္မတို႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး Copyright Law ကို အရင္ေဆြးေႏြးတယ္။ အခုေဆြးေႏြးၿပီးပါၿပီ။ Trademark Law ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုက်င္းပျပဳလုပ္မယ္​့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ “ဟု အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမိုးမိုးသြယ္က ေျပာသည္။

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ (၄) ခုျဖစ္ေသာ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ၊ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ စသည္တို႔ကို ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္၍ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတို႔ကို အတည္​ျပဳ ျပဌာန္​းနိုင္​ရန္​ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္​ဟုဆိုသည္​။

လက္​ရွိတြင္​ ယင္းဥပေဒႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကိုလည္း ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္​။

“ဒီႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္မလားဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္မႈေတြအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ထပ္မံေဆြးေႏြးရမ့ဲ ကိစၥေတြမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမွ် ာ္လင့္ပါတယ္။”ဟု ေဒါက္​တာ မိုးမိုးသြယ္​ကေျပာသည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး IP Office မ်ားရွိလာပါက ယင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရားရံုးသို႔ မသြားေရာက္မီ ေအာက္ေျခ၌ပင္ လုပ္ငန္းၿပီးျပတ္ သြားေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ထိုက့ဲသို႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါကလည္း ႏိုင္ငံတကာ မူပိုင္ခြင့္ ဌာနမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံသြားမည္ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္​ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈေဖာက္ဖ်က္မႈရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အျပင္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္​။

“မူပိုင္ခြင့္ အမ်ဳိးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္းေတြက ၾကာရွည္ပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတြင္ trademark ကို က်ဴးလြန္ရင္​ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္သူကေနၿပီးေတာ့ သူရဲ႕ နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒထဲမွာေတာ့ အ့ဲဒီအထိပဲ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။” ဟု၎ကဆိုသည္​။

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၄ ခုတြင္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိပါက ေငြဒဏ္ ၊ေထာင္ဒဏ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းျဖစ္သည့္ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒတို႔တြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိပါက တရားေသမမႈျဖင့္သာ တရားစဲြခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္​း အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၄ ခု၌ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ ၂၀၊ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ကို ၁၅ ႏွစ္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ကို ၁၀ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ review လုပ္သြားရမည့္အျပင္ trademark ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ၊အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္​ေပၚပါက ၄င္းအသုံးျပဳေနသမွ် ကာလအတြင္း မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္သူမွ ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္​။

စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္တြင္ အမ်ဳိးအစား ေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးသူ(ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး)ျဖစ္ပါက ၄င္းေသဆုံးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၅၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ထုတ္​လုပ္​သူျဖစ္ပါက ၄င္းထုတ္လုပ္ၿပီးမွစ၍ ႏွစ္ ၅၀ အထိလည္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္​သည္​။

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဌာနအေနျဖင္​့ ႏိုင္ငံတကာ မူပိုင္ခြင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္​့လည္​း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္လိုပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္​ဘာ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၄ ခုအနက္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒႏွစ္ခုကို ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္​း အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဌာနမွ သိရသည္။

“အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒ ေလးရပ္လုံးကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးတ့ဲ ဥပေဒေလးရပ္လုံးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ပို႔ထားပါတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက ကြ်န္မတို႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး Copyright Law ကို အရင္ေဆြးေႏြးတယ္။ အခုေဆြးေႏြးၿပီးပါၿပီ။ Trademark Law ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုက်င္းပျပဳလုပ္မယ္​့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ “ဟု အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမိုးမိုးသြယ္က ေျပာသည္။

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ (၄) ခုျဖစ္ေသာ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ၊ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ စသည္တို႔ကို ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္၍ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတို႔ကို အတည္​ျပဳ ျပဌာန္​းနိုင္​ရန္​ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္​ဟုဆိုသည္​။

လက္​ရွိတြင္​ ယင္းဥပေဒႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကိုလည္း ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္​။

“ဒီႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္မလားဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္မႈေတြအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ထပ္မံေဆြးေႏြးရမ့ဲ ကိစၥေတြမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမွ် ာ္လင့္ပါတယ္။”ဟု ေဒါက္​တာ မိုးမိုးသြယ္​ကေျပာသည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး IP Office မ်ားရွိလာပါက ယင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရားရံုးသို႔ မသြားေရာက္မီ ေအာက္ေျခ၌ပင္ လုပ္ငန္းၿပီးျပတ္ သြားေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ထိုက့ဲသို႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါကလည္း ႏိုင္ငံတကာ မူပိုင္ခြင့္ ဌာနမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံသြားမည္ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္​ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈေဖာက္ဖ်က္မႈရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အျပင္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္​။

“မူပိုင္ခြင့္ အမ်ဳိးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္းေတြက ၾကာရွည္ပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတြင္ trademark ကို က်ဴးလြန္ရင္​ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္သူကေနၿပီးေတာ့ သူရဲ႕ နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒထဲမွာေတာ့ အ့ဲဒီအထိပဲ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။” ဟု၎ကဆိုသည္​။

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၄ ခုတြင္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိပါက ေငြဒဏ္ ၊ေထာင္ဒဏ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းျဖစ္သည့္ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒတို႔တြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိပါက တရားေသမမႈျဖင့္သာ တရားစဲြခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္​း အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ၄ ခု၌ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ ၂၀၊ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ကို ၁၅ ႏွစ္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ကို ၁၀ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ review လုပ္သြားရမည့္အျပင္ trademark ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ၊အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္​ေပၚပါက ၄င္းအသုံးျပဳေနသမွ် ကာလအတြင္း မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္သူမွ ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္​။

စာေပႏွင့္ အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္တြင္ အမ်ဳိးအစား ေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးသူ(ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး)ျဖစ္ပါက ၄င္းေသဆုံးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၅၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ထုတ္​လုပ္​သူျဖစ္ပါက ၄င္းထုတ္လုပ္ၿပီးမွစ၍ ႏွစ္ ၅၀ အထိလည္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္​သည္​။

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဌာနအေနျဖင္​့ ႏိုင္ငံတကာ မူပိုင္ခြင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္​့လည္​း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္လိုပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply