လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပို္င္း-၂) ရုပ္သံ

0
184

“အေမရိကန္ဘက္မွာဆိုရင္ ဆန္ထရယ္အေမရိက ကေနလူေတြ အမ်ားႀကီးလာတယ္။အဲ့ေတာ့ သူ႕သမၼတက နယ္စပ္မွာ တားဖို႔အတြက္တပ္ေတြလႊတ္တယ္။ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကတပ္ေတြလႊတ္တယ္။ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ဘာနာမည္ေပးလဲဆိုေတာ့ သစၥာရွိေသာ မ်ိဳးခ်စ္စစ္ဆင္ေရးလို႔ေပးတယ္။သူ႕ႏိုင္ငံကိုခိုး၀င္မယ့္လူ ေတြ ကိုတားမယ့္တပ္ေတြကို အဲ့ဒိလိုဂုဏ္ပုဒ္ေပးၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္တြင္းမွာက်ေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုစြပ္စြဲတဲ့ဟာကို ျမန္ျမန္လုပ္ပါလို႔ေျပာတဲ့လူလည္းရွိတယ္။”

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

(အပို္င္း-၂)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၂၂၅၁ဦးကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္မွစတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ငါးခူရ စခန္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၁၅၀ႏႈန္းအား ျပန္လည္လက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသုိ႔ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ အၿငိမ္းစားရဲခ်ဳပ္၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။

“အေမရိကန္ဘက္မွာဆိုရင္ ဆန္ထရယ္အေမရိက ကေနလူေတြ အမ်ားႀကီးလာတယ္။အဲ့ေတာ့ သူ႕သမၼတက နယ္စပ္မွာ တားဖို႔အတြက္တပ္ေတြလႊတ္တယ္။ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကတပ္ေတြလႊတ္တယ္။ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ဘာနာမည္ေပးလဲဆိုေတာ့ သစၥာရွိေသာ မ်ိဳးခ်စ္စစ္ဆင္ေရးလို႔ေပးတယ္။သူ႕ႏိုင္ငံကိုခိုး၀င္မယ့္လူ ေတြ ကိုတားမယ့္တပ္ေတြကို အဲ့ဒိလိုဂုဏ္ပုဒ္ေပးၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္တြင္းမွာက်ေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုစြပ္စြဲတဲ့ဟာကို ျမန္ျမန္လုပ္ပါလို႔ေျပာတဲ့လူလည္းရွိတယ္။”

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

(အပို္င္း-၃)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၂၂၅၁ဦးကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္မွစတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ငါးခူရ စခန္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၁၅၀ႏႈန္းအား ျပန္လည္လက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသုိ႔ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ အၿငိမ္းစားရဲခ်ဳပ္၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။

Leave a Reply