လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္မ်ားအား မန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အခမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား စတင္ေပးအပ္

0
173

မႏၱေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၄ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ ၊ ေဆးရံုႀကီးတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ အပါဝင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတစ္လလွ်င္ ေရ ၁၅ ယူနစ္ ႏွင့္ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တစ္လကို လွ်ပ္စစ္ ၁၅၀ ယူနစ္ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယင္းခံစားခြင့္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနား၌ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာမွ ဒီတစ္ပြဲလုပ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဝမ္းသာတယ္ ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ အသိအမွတ္မျပဳဘူး ။ ခုေနာက္ပိုင္း ဒါေတာင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ေရာက္မွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာခံရပါတယ္ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း ေဘးအေပါင္းရန္အေပါင္းက ကာကြယ္ၾကဖို႔ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္ ။” ဟု အသက္ ၉၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ဦးမင္းေမာင္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ (၄) ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး အသက္ (၉၀) ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၄ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ ၊ ေဆးရံုႀကီးတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ အပါဝင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတစ္လလွ်င္ ေရ ၁၅ ယူနစ္ ႏွင့္ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တစ္လကို လွ်ပ္စစ္ ၁၅၀ ယူနစ္ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယင္းခံစားခြင့္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနား၌ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာမွ ဒီတစ္ပြဲလုပ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဝမ္းသာတယ္ ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ အသိအမွတ္မျပဳဘူး ။ ခုေနာက္ပိုင္း ဒါေတာင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ေရာက္မွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာခံရပါတယ္ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း ေဘးအေပါင္းရန္အေပါင္းက ကာကြယ္ၾကဖို႔ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္ ။” ဟု အသက္ ၉၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ဦးမင္းေမာင္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ (၄) ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး အသက္ (၉၀) ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply