ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ၁၀၆ ဦးဖမ္းဆီးရမိ

0
260

ႏို၀င္ဘာ ၁၆
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊တံတားၿမိဳ႕သံတဲေက်းရြာဘက္သုိ႔ ယေန႔နံနက္ ၅နာရီခန္႔အခ်ိန္အ ခန္႔က ခိုး၀င္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၁၀၆ဦး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဲ့ဒိသတင္းကမွန္ပါတယ္။အခုသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကသြားေရာက္စစ္ေဆးေနတုန္းပါ။အားလုံးေပါင္း ၁၀၆ေယာက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့ဆီကိုေဒသခံေတြကသတင္းပုိ႔ထားပါတယ္”ဟု ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွတိုင္းဒေသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္မိုးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ၁၀၆ဦးတြင္ အမ်ိဳးသား ၅၀ဦး၊အမ်ိဳးသမီး ၃၁ဦး၊ကေလးငယ္(က်ား)၁၃ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္(မ) ၁၂ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ေရယာဥ္ကို ေဒသခံမ်ားကေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာညီခ်က္ျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအားျပန္လည္လက္ခံေရး ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္ ၀ဲစခန္းႏွင့္ငါးခူရစခန္းတို႔မွ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဦးေရ ၂၂၅၁ဦးကို တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅၀ႏႈန္းျဖင့္ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ ေသာ္ လည္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ၄င္းႏိ္ု၀င္ဘာ ၁၅ရက္တြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိခဲ့သည့္အျပင္ ျပန္လည္ပုိ႔ ေဆာင္မႈကို ဆႏၵျပကန္႕ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလအတြင္းႏွင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ARSAအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၊နယ္ေျမရဲကင္းႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ ကာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၀င္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ကို လမ္းေၾကာင္း ေလးခုျဖင့္၀င္ေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုသည့္သတ င္းထြက္ေပၚမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : Aye Mya Mya Myo

ႏို၀င္ဘာ ၁၆
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊တံတားၿမိဳ႕သံတဲေက်းရြာဘက္သုိ႔ ယေန႔နံနက္ ၅နာရီခန္႔အခ်ိန္အ ခန္႔က ခိုး၀င္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၁၀၆ဦး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဲ့ဒိသတင္းကမွန္ပါတယ္။အခုသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကသြားေရာက္စစ္ေဆးေနတုန္းပါ။အားလုံးေပါင္း ၁၀၆ေယာက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့ဆီကိုေဒသခံေတြကသတင္းပုိ႔ထားပါတယ္”ဟု ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွတိုင္းဒေသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္မိုးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ၁၀၆ဦးတြင္ အမ်ိဳးသား ၅၀ဦး၊အမ်ိဳးသမီး ၃၁ဦး၊ကေလးငယ္(က်ား)၁၃ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္(မ) ၁၂ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ေရယာဥ္ကို ေဒသခံမ်ားကေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာညီခ်က္ျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအားျပန္လည္လက္ခံေရး ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္ ၀ဲစခန္းႏွင့္ငါးခူရစခန္းတို႔မွ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဦးေရ ၂၂၅၁ဦးကို တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅၀ႏႈန္းျဖင့္ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ ေသာ္ လည္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ၄င္းႏိ္ု၀င္ဘာ ၁၅ရက္တြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိခဲ့သည့္အျပင္ ျပန္လည္ပုိ႔ ေဆာင္မႈကို ဆႏၵျပကန္႕ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလအတြင္းႏွင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ARSAအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၊နယ္ေျမရဲကင္းႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ ကာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၀င္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ကို လမ္းေၾကာင္း ေလးခုျဖင့္၀င္ေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုသည့္သတ င္းထြက္ေပၚမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : Aye Mya Mya Myo

Leave a Reply