ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္မလာျခင္း INGO မ်ား၏ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားပါ၀င္ေန

0
99

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမႈမရွိျခင္းသည္ INGO ၏ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း နီုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

“ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ဘက္ေတာ့ UNHDR က ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွိ အစိုးရနဲ႔ UNHDR နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ MOU အတိုင္းစီစစ္ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က စည္းရံုးတာလည္း ပါနိုင္ပါတယ္။ INGO ေတြရဲ႕ေသြးထိုးလႈံ႔ဆာ္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ျပန္လာမယ္႕ ကာယံကံရွင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာမယ့္လူအားလံုးကို လက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္သည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးနွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးျမင့္သူမွ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေစလႊတ္သည့္ေနရာတြင္ တြန္းအားေပးေစလႊတ္ေနမည္ဆိုပါက ျပန္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားတြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္၀င္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံနို္င္ေရးအပိုင္းမွာ မူလက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးေခါက္ခိ်ဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္အေဟာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အေထာက္အထား ရွိတဲ့သူေတြသည္ နိုင္ငံသားအဆင့္ကို ျပန္ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အထား ခိုင္လံု တင္ျပနိုင္မယ္ဆိုရင္ NVC ကဒ္ ထုတ္ေပးတဲ့ အခါမွာ နိုင္ငံသားစီိစစ္ေရး ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီစစ္ေရးအပိုင္းမွာလည္း တတ္နို္င္သမွ် ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ႀကိဳးပမ္းေနမႈအား ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္အေပၚ မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုေၾကာင္း၊ ၎တို႔ျပန္လာပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ လက္ခံနို္င္ေရးအတြက္ နွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ယေန႔မွ စတင္ကာမနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ရက္ျဖင့္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထဲမွ မိသားစု ၄၈၅ စုမွ ၂၂၆၁ ဦးအား ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ စတင္လက္ခံသြားရန္ နွစ္နို္င္ငံသေဘာတူထားေၾကာင္း ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ကနဦး ငါးခူရစခန္းအား စခန္းလာေရာက္မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္နို္င္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ီဳးခြဲထားေၾကာင္း ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

“ ပထမအုပ္စုကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကေန တတိယနို္င္ငံ တစ္ခုခု(ဥပမာ ကေနဒါ) သို႔သြားေရာက္လိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီအုပ္စုကေတာ့ ျပန္လာလိုတဲ့ ဆႏၵရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒုတိယအုပ္စုမွလည္း ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ၊၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ASRA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လာလိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၊တတိယအုပ္စုသည္သာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေနအိမ္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ား က်န္ရစ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ယာနွင့္ငါးဖမ္းစက္ေလွ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလိုသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ လက္ခံနိုင္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ မ်က္နွာစာမွာတြင္ ခင္မင္ရင္နွီးသည့္ နိုင္ငံမ်ား၊ သေဘာထားတူညီသည့္ နုိုင္ငံမ်ားနွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး အထူးကိုယ္စားလွယ္္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္အားျပန္္္လည္စီစစ္လက္ခံရာတြင္ အခ်ိန္ ၅ လအတြင္းအၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : MPA

#TheFifthWave

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမႈမရွိျခင္းသည္ INGO ၏ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း နီုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

“ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ဘက္ေတာ့ UNHDR က ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွိ အစိုးရနဲ႔ UNHDR နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ MOU အတိုင္းစီစစ္ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က စည္းရံုးတာလည္း ပါနိုင္ပါတယ္။ INGO ေတြရဲ႕ေသြးထိုးလႈံ႔ဆာ္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ျပန္လာမယ္႕ ကာယံကံရွင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာမယ့္လူအားလံုးကို လက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္သည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးနွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးျမင့္သူမွ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေစလႊတ္သည့္ေနရာတြင္ တြန္းအားေပးေစလႊတ္ေနမည္ဆိုပါက ျပန္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားတြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္၀င္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံနို္င္ေရးအပိုင္းမွာ မူလက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးေခါက္ခိ်ဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္အေဟာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အေထာက္အထား ရွိတဲ့သူေတြသည္ နိုင္ငံသားအဆင့္ကို ျပန္ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အထား ခိုင္လံု တင္ျပနိုင္မယ္ဆိုရင္ NVC ကဒ္ ထုတ္ေပးတဲ့ အခါမွာ နိုင္ငံသားစီိစစ္ေရး ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီစစ္ေရးအပိုင္းမွာလည္း တတ္နို္င္သမွ် ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ႀကိဳးပမ္းေနမႈအား ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္အေပၚ မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုေၾကာင္း၊ ၎တို႔ျပန္လာပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ လက္ခံနို္င္ေရးအတြက္ နွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ယေန႔မွ စတင္ကာမနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ရက္ျဖင့္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထဲမွ မိသားစု ၄၈၅ စုမွ ၂၂၆၁ ဦးအား ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ စတင္လက္ခံသြားရန္ နွစ္နို္င္ငံသေဘာတူထားေၾကာင္း ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ကနဦး ငါးခူရစခန္းအား စခန္းလာေရာက္မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္နို္င္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ီဳးခြဲထားေၾကာင္း ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

“ ပထမအုပ္စုကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကေန တတိယနို္င္ငံ တစ္ခုခု(ဥပမာ ကေနဒါ) သို႔သြားေရာက္လိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီအုပ္စုကေတာ့ ျပန္လာလိုတဲ့ ဆႏၵရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒုတိယအုပ္စုမွလည္း ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ၊၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ASRA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လာလိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၊တတိယအုပ္စုသည္သာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေနအိမ္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ား က်န္ရစ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ယာနွင့္ငါးဖမ္းစက္ေလွ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလိုသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ လက္ခံနိုင္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ မ်က္နွာစာမွာတြင္ ခင္မင္ရင္နွီးသည့္ နိုင္ငံမ်ား၊ သေဘာထားတူညီသည့္ နုိုင္ငံမ်ားနွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး အထူးကိုယ္စားလွယ္္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္အားျပန္္္လည္စီစစ္လက္ခံရာတြင္ အခ်ိန္ ၅ လအတြင္းအၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply