ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေကာက္ခံျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲျပဳလုပ္

0
91

ႏိုဝင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေကာက္ခံျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းပြဲအား ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ၊ သံုးေရာင္ျခယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ စိမ္းေရာင္စို (Activities) ၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေကာက္ခံရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားကို အနီးကပ္ဆံုးက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တြင္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လက္ထဲကို ျပည္သူ႔ဆႏၵအသံေတြ ထည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ ျပည္သူ႕ဆႏၵသေဘာထား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မပါတဲ့အတြက္ ေနွာင့္ေနွးေနတယ္လို႔လည္း ထင္တယ္ ” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား အဖြဲ႕မွ စာေရးဆရာ ေဇယ်ာမင္းရွင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ (၂၇) ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္မွ ရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံေရးသား၍ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ျမစ္ဧရာမွာ ထပ္ဆင့္ပြား ၊ တို႔လိုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏႈတ္ကဖြင့္ဟ ေျပာၾကားေပး ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္နွင့္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲတြင္ မ်က္မျမင္ မ်ား၏ သီဆိုမႈမ်ား နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကဗ်ာရြတ္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေကာက္ခံျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းပြဲအား ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ၊ သံုးေရာင္ျခယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ စိမ္းေရာင္စို (Activities) ၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေကာက္ခံရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားကို အနီးကပ္ဆံုးက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တြင္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လက္ထဲကို ျပည္သူ႔ဆႏၵအသံေတြ ထည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ ျပည္သူ႕ဆႏၵသေဘာထား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မပါတဲ့အတြက္ ေနွာင့္ေနွးေနတယ္လို႔လည္း ထင္တယ္ ” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား အဖြဲ႕မွ စာေရးဆရာ ေဇယ်ာမင္းရွင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ (၂၇) ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္မွ ရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံေရးသား၍ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ျမစ္ဧရာမွာ ထပ္ဆင့္ပြား ၊ တို႔လိုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏႈတ္ကဖြင့္ဟ ေျပာၾကားေပး ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္နွင့္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲတြင္ မ်က္မျမင္ မ်ား၏ သီဆိုမႈမ်ား နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကဗ်ာရြတ္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply