ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ

0
119

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ေက်ာ္သူျမင့္

ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ ဟု ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ဦးကုိကိုႀကီးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္ ဖြင့္ လွစ္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊဂံုတိုင္ရွိ ယုဇနတာဝါတြင္ ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္အား ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းကဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

“ျပည္မကႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ေရာ တိုင္းရင္းသားေဒသက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ပါ ေတာက္ေလွ်ာက္ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိထားၿပီးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္တူတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တူတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တံခါးဖြင့္ထားတယ္။ အၿမဲ တမ္းလဲ အဆင္သင့္ရွိတယ္ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီး ကေျပာသည္။

မူဝါဒတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာမဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာမဟာမိတ္ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြအလြန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာမ ဟာမိတ္အျဖစ္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆို သည္။

ျပည္သူ႔ပါတီအား ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးကိုကိုႀကီးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းေဇယ်ာႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးရဲႏိုင္ ေအာင္တို႔က တာဝန္ယူထားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၂၃ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ပါတီတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က တာဝန္ယူထားသည္။

ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပဲြတြင္ ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ဦးမင္းေဇယ်ာတို႔က အဖြင့္စကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၀ာရင္​့ႏိုင္​ငံ​ေရးသမား ​ေ႐ႊ​ေတာင္​ဦးအုန္​း​ေမာင္​၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္တို႔က မိတ္ဆက္စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ေက်ာ္သူျမင့္

ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ ဟု ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ဦးကုိကိုႀကီးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္ ဖြင့္ လွစ္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊဂံုတိုင္ရွိ ယုဇနတာဝါတြင္ ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္အား ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းကဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

“ျပည္မကႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ေရာ တိုင္းရင္းသားေဒသက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ပါ ေတာက္ေလွ်ာက္ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိထားၿပီးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္တူတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တူတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တံခါးဖြင့္ထားတယ္။ အၿမဲ တမ္းလဲ အဆင္သင့္ရွိတယ္ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီး ကေျပာသည္။

မူဝါဒတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာမဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာမဟာမိတ္ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြအလြန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာမ ဟာမိတ္အျဖစ္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆို သည္။

ျပည္သူ႔ပါတီအား ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးကိုကိုႀကီးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းေဇယ်ာႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးရဲႏိုင္ ေအာင္တို႔က တာဝန္ယူထားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၂၃ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ပါတီတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က တာဝန္ယူထားသည္။

ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပဲြတြင္ ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ဦးမင္းေဇယ်ာတို႔က အဖြင့္စကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၀ာရင္​့ႏိုင္​ငံ​ေရးသမား ​ေ႐ႊ​ေတာင္​ဦးအုန္​း​ေမာင္​၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္တို႔က မိတ္ဆက္စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပါတီ႐ံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။

Leave a Reply