အီးယူႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အဂၤလိပ္စာအညံ႔ဆံုးႏိုင္ငံဘယ္ႏုိင္ငံလဲ

0
75

ႏို၀င္ဘာ ၁၈
ႏိုင္ငံတကာေရးရာ

အခုလအေစာပိုင္းမွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္စဥ္ညႊန္းကိန္းတစ္ခုအရ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)အဖြဲ႔)၀င္ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာစကားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးကုမၸဏီ(Education First)ကထုတ္ျပန္တဲ့ (2018 English Proficiency Index) (၂၀၁၈ခုႏွစ္အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈညႊန္းကိန္း)မွာ ကမာၻတ၀န္းက အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္ဘာသာအေနနဲ႔ မသတ္မွတ္ ထားတဲ့ႏုိင္ငံ(၈၈)ႏိုင္ငံက လူ(၁၃)သိန္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားတာပါ။

အဲဒီႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျပင္သစ္ဟာ တျခားအီးယူႏုိင္ငံေတြကထက္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈနည္းေနပါတယ္။

အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြပါ၀င္ေနတဲ့အုပ္စုထဲမွာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေရာက္႐ွိေနတာျဖစ္ၿပီး အဆင့္(၃၅)မွာ႐ွိေနတာပါ။

ညႊန္းကိန္းကအဆင့္ေတြအရ အုပ္စု(၅)စုခြဲထားၿပီး မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို အသံုးျပဳေနတဲ့ႏုိင္ငံေတြနည္း တူ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္တဲ့ အလြန္ကၽြမ္းက်င္တဲ့အဆင့္ကေန ကုိယ့္ကိုကုိယ္မိတ္ဆက္ဖို႔၊ ႐ွင္းလင္းတဲ့သေကၤတေတြကိုနားလည္ ဖို႔နဲ႔ အေျခခံလမ္းေၾကာင္းျပဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအလြန္နည္းပါးတဲ့အဆင့္အထိသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္တဲ့အုပ္စုမွာ အီးယူအဖြဲ႔ထဲက ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအျပင္ အီတလီနဲ႔စပိန္တို႔လည္း႐ွိေနပါတယ္။

ျပင္သစ္နဲ႔အီတလီတို႔ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ညႊန္းကိန္းကထက္ အဆင့္တက္လာတာျဖစ္ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ အဆင့္က်ခဲ့တာပါ။

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံကေတာ့ အဲဒီညႊန္းကိန္းမွာ ပထမေနရာေရာက္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပထမေနရာမွာ႐ွိခဲ့တဲ့နယ္သာလန္ႏုိင္ငံကေတာ့ ဆြီဒင္ေနာက္ ဒုတိယေနရာမွာ႐ွိေနပါတယ္။
အဆင့္(၈၈)ေနရာမွာေတာ့ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ႐ွိေနၿပီး (၈၇)မွာကေမာၻဒီးယား၊ (၈၆)မွာ ဥဇဘက္ကစၥတန္နဲ႔ (၈၅)ေနရာမွာေတာ့ အီ ရတ္ႏိုင္ငံတို႔႐ွိေနပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္တာ၊ မူလတန္းကေနစၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ေပး ခဲ့တာေတြအပါအ၀င္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္ဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိေနၿပီး ႐ုပ္႐ွင္ေတြနဲ႔ တီဗီအစီအစဥ္ေတြကို မိခင္ဘာသာ စကားနဲ႔အသံထပ္ထားတာေ႐ွာင္သင့္တယ္လို႔ Education Firstက အႀကံျပဳထားပါတယ္။

Source-Euronews

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ႏို၀င္ဘာ ၁၈
ႏိုင္ငံတကာေရးရာ

အခုလအေစာပိုင္းမွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္စဥ္ညႊန္းကိန္းတစ္ခုအရ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)အဖြဲ႔)၀င္ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာစကားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးကုမၸဏီ(Education First)ကထုတ္ျပန္တဲ့ (2018 English Proficiency Index) (၂၀၁၈ခုႏွစ္အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈညႊန္းကိန္း)မွာ ကမာၻတ၀န္းက အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္ဘာသာအေနနဲ႔ မသတ္မွတ္ ထားတဲ့ႏုိင္ငံ(၈၈)ႏိုင္ငံက လူ(၁၃)သိန္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားတာပါ။

အဲဒီႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျပင္သစ္ဟာ တျခားအီးယူႏုိင္ငံေတြကထက္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈနည္းေနပါတယ္။

အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြပါ၀င္ေနတဲ့အုပ္စုထဲမွာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေရာက္႐ွိေနတာျဖစ္ၿပီး အဆင့္(၃၅)မွာ႐ွိေနတာပါ။

ညႊန္းကိန္းကအဆင့္ေတြအရ အုပ္စု(၅)စုခြဲထားၿပီး မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို အသံုးျပဳေနတဲ့ႏုိင္ငံေတြနည္း တူ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္တဲ့ အလြန္ကၽြမ္းက်င္တဲ့အဆင့္ကေန ကုိယ့္ကိုကုိယ္မိတ္ဆက္ဖို႔၊ ႐ွင္းလင္းတဲ့သေကၤတေတြကိုနားလည္ ဖို႔နဲ႔ အေျခခံလမ္းေၾကာင္းျပဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအလြန္နည္းပါးတဲ့အဆင့္အထိသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္တဲ့အုပ္စုမွာ အီးယူအဖြဲ႔ထဲက ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအျပင္ အီတလီနဲ႔စပိန္တို႔လည္း႐ွိေနပါတယ္။

ျပင္သစ္နဲ႔အီတလီတို႔ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ညႊန္းကိန္းကထက္ အဆင့္တက္လာတာျဖစ္ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ အဆင့္က်ခဲ့တာပါ။

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံကေတာ့ အဲဒီညႊန္းကိန္းမွာ ပထမေနရာေရာက္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပထမေနရာမွာ႐ွိခဲ့တဲ့နယ္သာလန္ႏုိင္ငံကေတာ့ ဆြီဒင္ေနာက္ ဒုတိယေနရာမွာ႐ွိေနပါတယ္။ 
အဆင့္(၈၈)ေနရာမွာေတာ့ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ႐ွိေနၿပီး (၈၇)မွာကေမာၻဒီးယား၊ (၈၆)မွာ ဥဇဘက္ကစၥတန္နဲ႔ (၈၅)ေနရာမွာေတာ့ အီ ရတ္ႏိုင္ငံတို႔႐ွိေနပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္တာ၊ မူလတန္းကေနစၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ေပး ခဲ့တာေတြအပါအ၀င္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္ဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိေနၿပီး ႐ုပ္႐ွင္ေတြနဲ႔ တီဗီအစီအစဥ္ေတြကို မိခင္ဘာသာ စကားနဲ႔အသံထပ္ထားတာေ႐ွာင္သင့္တယ္လို႔ Education Firstက အႀကံျပဳထားပါတယ္။

Source-Euronews

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply