မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဌာနတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ အင္အားတိုးျမႇင့္၍ မဟာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ သမဂၢေတာင္းဆို

0
189

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဌာနတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ အင္အားတိုးျမႇင့္၍ မဟာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္အတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္ နိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စတင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ မဟာတန္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ ဆရာဆရာမ စုစုေပါင္း (၆) ဦးသာရွိသည့္အတြက္ မဟာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္​းကိစၥအား ဆိုင္​းင့ံထားရန္​ ပညာ​ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္​ၾကားထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

“ဒုပါခ်ဳပ္ကေတာ့ ေျပာတယ္ ။ ဆရာ ဆရာမ အင္အားမလံုေလာက္လို႔ ဆိုင္းငံ့ထားတယ္တဲ့ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာ ဆရာမအင္အားျဖည့္ၿပီး မာစတာတန္း ဖြင့္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုယ္စား သမဂၢက ေတာင္းဆိုေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ မယမင္းသူ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ မဟာတန္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးနိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားတက္ရန္အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာ သြားေလွ်ာက္ၿပီး ေျဖမယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္နည္းေနၿပီ ။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ တက္တာဆိုေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့ ။ ပညာေရးအခက္အခဲတစ္ခုကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ဇန္နဝါရီလကတည္းက တင္ျပထားတာပါ” ဟု မယမင္းသူ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအဆင့္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ မဟာတန္းမဖြင့္လွစ္မေပးႏိုင္ျခင္းသည္ တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစၿပီး ေက်ာင္းသား၊သူ မ်ားအတြက္လည္း နစ္နာဆံုး႐ွံုးမႈ ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဌာနတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ အင္အားတိုးျမႇင့္၍ မဟာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္အတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္ နိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စတင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ မဟာတန္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ ဆရာဆရာမ စုစုေပါင္း (၆) ဦးသာရွိသည့္အတြက္ မဟာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္​းကိစၥအား ဆိုင္​းင့ံထားရန္​ ပညာ​ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္​ၾကားထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

“ဒုပါခ်ဳပ္ကေတာ့ ေျပာတယ္ ။ ဆရာ ဆရာမ အင္အားမလံုေလာက္လို႔ ဆိုင္းငံ့ထားတယ္တဲ့ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာ ဆရာမအင္အားျဖည့္ၿပီး မာစတာတန္း ဖြင့္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုယ္စား သမဂၢက ေတာင္းဆိုေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ မယမင္းသူ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ မဟာတန္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးနိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားတက္ရန္အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာ သြားေလွ်ာက္ၿပီး ေျဖမယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္နည္းေနၿပီ ။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ တက္တာဆိုေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့ ။ ပညာေရးအခက္အခဲတစ္ခုကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ဇန္နဝါရီလကတည္းက တင္ျပထားတာပါ” ဟု မယမင္းသူ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအဆင့္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ မဟာတန္းမဖြင့္လွစ္မေပးႏိုင္ျခင္းသည္ တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစၿပီး ေက်ာင္းသား၊သူ မ်ားအတြက္လည္း နစ္နာဆံုး႐ွံုးမႈ ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply