“အႏိုင္ရ ဆိပ္ကမ္းအမတ္ကိစၥ ဥပေဒအတိုင္းရင္ဆိုင္မည္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆို

0
143

ႏို၀င္ဘာ ၁၉
ကိုလူသစ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွအမတ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳး ေအာင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ၅၈(က)ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္အမႈဖြင့္လွစ္ထားမႈအေပၚ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနပဲ ဥပေဒအတိုင္းျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အဆင့္ရွိ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳးေအာင္ အပါအ ၀င္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၏ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေဒၚတိုးတိုးလြင့္၊May Htut ကုမၸဏီလီမီတက္မွ မန္ ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာဦးလင္းေအာင္တို႔ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလအ တြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအားမတ ရားသျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္လႊ တ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ားရုံးအဖြဲ႕မွဴးဦးရဲ မင္းသိမ္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၇ရက္ ညပိုင္းက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲ စခန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၈(က) ျဖင့္အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက ကေတာ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္မေျပာေသးဘူး။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္တိုင္တဲ့အမႈအတြက္ေတာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေခၚစစ္မွာေပါ့။ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ဒါက ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဲစခန္းကိုတိုင္တာပါ၊ ” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရုံးအ ဖြဲ႕မွဴးဦးရဲမင္းသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၅၈(က)တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို မတရားသျဖင့္ရရွိ ေစရန္လည္းေကာင္း၊၄င္းအခြင့္အရးအားရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတုံ႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေငြ၊ပစၥည္း၊အစားအေသာက္၊ရာထူး(သုိ႔မဟုတ္)အလုပ္အကိုင္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ(သုိ႔မဟုတ္) အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုခုအား အသုံးလွ်က္ လာဘ္ေပးျခင္း၊လာဘ္ယူျခင္းမ်ားကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုသည့္ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo : MPA

ႏို၀င္ဘာ ၁၉
ကိုလူသစ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွအမတ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳး ေအာင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ၅၈(က)ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္အမႈဖြင့္လွစ္ထားမႈအေပၚ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနပဲ ဥပေဒအတိုင္းျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အဆင့္ရွိ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းဦးေနမ်ိဳးေအာင္ အပါအ ၀င္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၏ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေဒၚတိုးတိုးလြင့္၊May Htut ကုမၸဏီလီမီတက္မွ မန္ ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာဦးလင္းေအာင္တို႔ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလအ တြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအားမတ ရားသျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္လႊ တ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ားရုံးအဖြဲ႕မွဴးဦးရဲ မင္းသိမ္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၇ရက္ ညပိုင္းက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲ စခန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၈(က) ျဖင့္အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက ကေတာ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္မေျပာေသးဘူး။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္တိုင္တဲ့အမႈအတြက္ေတာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေခၚစစ္မွာေပါ့။ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ဒါက ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဲစခန္းကိုတိုင္တာပါ၊ ” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရုံးအ ဖြဲ႕မွဴးဦးရဲမင္းသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၅၈(က)တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို မတရားသျဖင့္ရရွိ ေစရန္လည္းေကာင္း၊၄င္းအခြင့္အရးအားရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတုံ႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေငြ၊ပစၥည္း၊အစားအေသာက္၊ရာထူး(သုိ႔မဟုတ္)အလုပ္အကိုင္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ(သုိ႔မဟုတ္) အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုခုအား အသုံးလွ်က္ လာဘ္ေပးျခင္း၊လာဘ္ယူျခင္းမ်ားကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုသည့္ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo : MPA

Leave a Reply