ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေဆာင္းရာသီမုန္တုိင္းဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္၊ သံုးဦးေသဆံုး

0
149


ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၅

ဥေရာပတုိက္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေဆာင္းရာသီမုန္တိုင္း အဲလီယာနာ ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူသံုးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္အဲ့ပ္စ္ေတာင္တန္း၌ ႏွင္းေလွ်ာစီးသူတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း လူ ၁၅ ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘာ့စ္ကမ္း႐ုိးတန္း၌ ေရစီးထဲေမ်ာပါမႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။မုန္တုိင္းသည္ ၿဗိတိန္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ ၿပီးေနာက္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းသို႔ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနအိမ္အလုံးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိဘဲ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

ၿဗိတိန္၌ မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ မိုင္ ၁၀၀ ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္၌ မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ၁၄၇ မုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မုန္တုိင္းအဲလီယာနာသည္ ယခုရာသီအတြင္း ၿဗိတိန္သို႔ ပဥၥမေျမာက္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ မုန္တုိင္းျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိင္မ်ား ၿပိဳလဲၿပီး ေနအိမ္အလုံး ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိဘဲေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ပါရီႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ပါရီတြင္ ေလတုိက္ႏႈန္း ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။

ဂ်ာမနီတြင္ ဘူဂလင္းဟု အမည္ရသည့္ မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္အလံုး ၁၄၀၀၀ ခန္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိဘဲေနခဲ့ရၿပီး ရထားတစ္စင္းလမ္းေခ်ာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္ထြက္လွ်င္ သတိထားၿပီး ထြက္ၾကရန္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္ကုိ အဆင့္ေလးဆင့္ အနက္ တတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္အဆင့္သို႔ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ ထားသည္။ နယ္သာလန္၌လည္း မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၁၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ အိုင္ယာလန္၌လည္း မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ၉၇ ကီလုိမီတာႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္ ခဲ့ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၅

ဥေရာပတုိက္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေဆာင္းရာသီမုန္တိုင္း အဲလီယာနာ ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူသံုးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္အဲ့ပ္စ္ေတာင္တန္း၌ ႏွင္းေလွ်ာစီးသူတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း လူ ၁၅ ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘာ့စ္ကမ္း႐ုိးတန္း၌ ေရစီးထဲေမ်ာပါမႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။မုန္တုိင္းသည္ ၿဗိတိန္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ ၿပီးေနာက္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းသို႔ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနအိမ္အလုံးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိဘဲ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

ၿဗိတိန္၌ မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ မိုင္ ၁၀၀ ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္၌ မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ၁၄၇ မုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မုန္တုိင္းအဲလီယာနာသည္ ယခုရာသီအတြင္း ၿဗိတိန္သို႔ ပဥၥမေျမာက္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ မုန္တုိင္းျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိင္မ်ား ၿပိဳလဲၿပီး ေနအိမ္အလုံး ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိဘဲေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ပါရီႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ပါရီတြင္ ေလတုိက္ႏႈန္း ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။

ဂ်ာမနီတြင္ ဘူဂလင္းဟု အမည္ရသည့္ မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္အလံုး ၁၄၀၀၀ ခန္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိဘဲေနခဲ့ရၿပီး ရထားတစ္စင္းလမ္းေခ်ာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္ထြက္လွ်င္ သတိထားၿပီး ထြက္ၾကရန္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္ကုိ အဆင့္ေလးဆင့္ အနက္ တတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္အဆင့္သို႔ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ ထားသည္။ နယ္သာလန္၌လည္း မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၁၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ အိုင္ယာလန္၌လည္း မုန္တုိင္းသည္ တစ္နာရီ ၉၇ ကီလုိမီတာႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္ ခဲ့ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply