အီရန္၏ဒံုးက်ည္စီ္မံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေသာ အီရန္ကုမၸဏီငါးခုအေပၚ အေမရိကန္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားခ်မွတ္

0
144


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၅

အီရန္၏ဒံုးက်ည္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အီရန္ကုမၸဏီငါးခုအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထားရွိသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အီရန္၌ မၾကာေသးမီတြင္ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ အစိုးရက ဒံုးက်ည္စီမံကိန္းကိုသာ ဦးစားေပးကာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အေလးမထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ႏူခ်င္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီရန္အစိုးရသည္ အီရန္ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ အေလးမထားဘဲ ဒံုးက်ည္စနစ္ကိုသာ အားျဖည့္ခဲ့ေၾကာင္း ႏူခ်င္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုပိတ္ဆုိ႔ခံရသည့္ ကုမၸဏီငါးခုသည္ ဒံုးက်ည္စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ရွဟစ္ဘာကရီလုပ္ငန္းစု( အက္စ္ဘီအုိင္ဂ်ီ) ႏွင့္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ အီရန္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈသည္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၂၃၁ အရ အီရန္သည္ ႏ်ဴလကလ္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္သည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္သည့္ ဒံုးက်ည္တြင္ ႏ်ဴလက္နက္ တပ္ဆင္လို႔မရေၾကာင္း၊ ႏ်ဴစီမံကိန္းမွာလည္း အရပ္ဘက္ အသံုးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။ ေျခာက္ရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လူ ၂၁ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ဆႏၵျပမႈကိုေထာက္ခံထားၿပီး အေမရိကန္သည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၅

အီရန္၏ဒံုးက်ည္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အီရန္ကုမၸဏီငါးခုအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထားရွိသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အီရန္၌ မၾကာေသးမီတြင္ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ အစိုးရက ဒံုးက်ည္စီမံကိန္းကိုသာ ဦးစားေပးကာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အေလးမထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ႏူခ်င္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီရန္အစိုးရသည္ အီရန္ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ အေလးမထားဘဲ ဒံုးက်ည္စနစ္ကိုသာ အားျဖည့္ခဲ့ေၾကာင္း ႏူခ်င္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုပိတ္ဆုိ႔ခံရသည့္ ကုမၸဏီငါးခုသည္ ဒံုးက်ည္စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ရွဟစ္ဘာကရီလုပ္ငန္းစု( အက္စ္ဘီအုိင္ဂ်ီ) ႏွင့္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ အီရန္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈသည္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၂၃၁ အရ အီရန္သည္ ႏ်ဴလကလ္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္သည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္သည့္ ဒံုးက်ည္တြင္ ႏ်ဴလက္နက္ တပ္ဆင္လို႔မရေၾကာင္း၊ ႏ်ဴစီမံကိန္းမွာလည္း အရပ္ဘက္ အသံုးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။ ေျခာက္ရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လူ ၂၁ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ဆႏၵျပမႈကိုေထာက္ခံထားၿပီး အေမရိကန္သည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply