ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္ ၈ ေသာင္းေက်ာ္လိုက္ပါစီးႏွင္းႏိုင္မည္

0
132

ႏို၀င္ဘာ ၂၀
ယဥ္ကႏြယ္

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကုိ အေျချပဳ၍ေျပးဆြဲေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးပါက တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္ ၈ေသာင္းေက်ာ္ သက္ေတာင့္သက္သာ လိုက္ပါစီးနွင္းနို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ပွ်မ္းမွ် တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂၀ ျဖင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္ ၂ နာရီ နွင့္ ၅၀ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ရာမွ တစ္နာရီလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၃၄ မိုင္နႈန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္ ၁ နာရီနွင့္ ၄၅ မိနစ္ျဖင့္သာ တစ္ရက္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ခရီးသည္ဦးေရ ၈၅၀၀၀ ခန္႔ သက္ေတာင့္သက္သာ လိုက္ပါစီးနင္းနို္င္မည္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစညးအေ၀းတြင္ အင္းစိန္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွ “ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို အေျချပဳ၍ေျပးဆြဲေနေသာၿမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲမႈနွင့္လမ္းမ်ား၊ဘူတာရံုမ်ားကို မည္ကဲ့သု႔ိ အဆင့့့္ျမင့္တင္ေနလဲ၊မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေနလဲ၊ စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္နွင့္ မည္သည့္ခုနွစ္တြင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း” ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားသည္စက္ေခါင္းအမ်ားစုသည္ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနျခင္း၊ ဆြဲအားက်ဆင္းေနျခင္း၊လူစီးတြဲအမ်ားစုသည္လည္း သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ အခ်က္ျပစနစ္မ်ားသည္လည္း မၾကာခဏျပဳျပင္ေနရျခင္း၊ ကားလမ္းကူးဂိတ္မ်ားမ်ားျပားျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနျပဳျပင္ရန္လိုအပ္လာေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိသို႔ျပဳျပင္နို္င္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA နွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားတို႔မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလအတြင္း ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ODA ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၂၄ ဒသမ ၈၆၆ ဘီလီယံ အား အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ျဖင့္ေခ်းယူရန္ သေဘာတူ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ အဓိက လုပ္ငန္းႀကိီး ၃ ရပ္ပါ၀င္ၿပီး အခ်က္ျပနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ာူအဆငငင့္ျမွင့္္္တတတင္ျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္ ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္ DEMU တြဲဆိုင္းအသစ္ ၁၁ ဆိုင္း၊ ၆၆ တြဲ၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ODA ေခ်းေငြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရထားလမ္း၊တာေဘာင္၊ဘူတာမ်ား၊ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ေရေျမာင္းမ်ား၊တံတားမ်ား၊ကားလမ္းကူးမ်ား၊လူကူးခံုးေက်ာ္မ်း၊ဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္လာထားခဲ့ေသာ္လည္း တင္ဒါေစ်းညွွွိႏႈိင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွသာ စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သျဖင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ၂၀၂၃ ခုနွစ္တြင္သာ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘူတာေပါင္း ၃၈ ဘူတာ ၊တံတားအစင္းေရ ၄၅ စင္း၊ ကားလမ္းကုးဂိတ္ ၂၆ ဂိတ္ရွိၾကာင္း၊ လက္ရွိရထားေျပးဆြဲမႈသည္ ရထားႀကီး ၁၅ ဆိုင္း၊ RBE ၁၀ ဆိုင္း၊ ျဖင့္ နံနက္ ၅ နာ္ရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၂၁ ႀကိမ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀
ယဥ္ကႏြယ္

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကုိ အေျချပဳ၍ေျပးဆြဲေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးပါက တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္ ၈ေသာင္းေက်ာ္ သက္ေတာင့္သက္သာ လိုက္ပါစီးနွင္းနို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ပွ်မ္းမွ် တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂၀ ျဖင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္ ၂ နာရီ နွင့္ ၅၀ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ရာမွ တစ္နာရီလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၃၄ မိုင္နႈန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္ ၁ နာရီနွင့္ ၄၅ မိနစ္ျဖင့္သာ တစ္ရက္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ခရီးသည္ဦးေရ ၈၅၀၀၀ ခန္႔ သက္ေတာင့္သက္သာ လိုက္ပါစီးနင္းနို္င္မည္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစညးအေ၀းတြင္ အင္းစိန္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွ “ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို အေျချပဳ၍ေျပးဆြဲေနေသာၿမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲမႈနွင့္လမ္းမ်ား၊ဘူတာရံုမ်ားကို မည္ကဲ့သု႔ိ အဆင့့့္ျမင့္တင္ေနလဲ၊မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေနလဲ၊ စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္နွင့္ မည္သည့္ခုနွစ္တြင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း” ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားသည္စက္ေခါင္းအမ်ားစုသည္ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနျခင္း၊ ဆြဲအားက်ဆင္းေနျခင္း၊လူစီးတြဲအမ်ားစုသည္လည္း သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ အခ်က္ျပစနစ္မ်ားသည္လည္း မၾကာခဏျပဳျပင္ေနရျခင္း၊ ကားလမ္းကူးဂိတ္မ်ားမ်ားျပားျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနျပဳျပင္ရန္လိုအပ္လာေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိသို႔ျပဳျပင္နို္င္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA နွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားတို႔မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလအတြင္း ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ODA ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၂၄ ဒသမ ၈၆၆ ဘီလီယံ အား အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ျဖင့္ေခ်းယူရန္ သေဘာတူ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ အဓိက လုပ္ငန္းႀကိီး ၃ ရပ္ပါ၀င္ၿပီး အခ်က္ျပနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ာူအဆငငင့္ျမွင့္္္တတတင္ျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္ ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္ DEMU တြဲဆိုင္းအသစ္ ၁၁ ဆိုင္း၊ ၆၆ တြဲ၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ODA ေခ်းေငြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရထားလမ္း၊တာေဘာင္၊ဘူတာမ်ား၊ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ေရေျမာင္းမ်ား၊တံတားမ်ား၊ကားလမ္းကူးမ်ား၊လူကူးခံုးေက်ာ္မ်း၊ဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္လာထားခဲ့ေသာ္လည္း တင္ဒါေစ်းညွွွိႏႈိင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွသာ စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သျဖင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ၂၀၂၃ ခုနွစ္တြင္သာ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘူတာေပါင္း ၃၈ ဘူတာ ၊တံတားအစင္းေရ ၄၅ စင္း၊ ကားလမ္းကုးဂိတ္ ၂၆ ဂိတ္ရွိၾကာင္း၊ လက္ရွိရထားေျပးဆြဲမႈသည္ ရထားႀကီး ၁၅ ဆိုင္း၊ RBE ၁၀ ဆိုင္း၊ ျဖင့္ နံနက္ ၅ နာ္ရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၂၁ ႀကိမ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply