ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္အေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ေျမာက္ကိုရီးယားလက္ခံ

0
128


ၿပံဳယမ္း ဇန္နဝါရီ ၅

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်န္း၌ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ အဆင့္ျမင့္တန္း ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား တက္ေရာက္ေရး ေတာင္ကိုရီးယားက ကမ္းလွမ္း ထားျခင္းကုိ ေျမာက္ကိုရီးယားက လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အားကစားပဲြမ်ားသုိ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားသမားမ်ားကို ေစလႊတ္ျခင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားၾကား ညီညြတ္မႈကို ျပသရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္က ယခုအပတ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မြန္ဂၽြမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်းရြာတြင္ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအားကစားပဲြမ်ားကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံး၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ မည္သူတုိ႔တက္ေရာက္မည္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေခ်။

ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပဲြသည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္က ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္၌ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းလိုင္းကုိ ျပန္လည္ထားရွိခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္ခံေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ အေစာပို္င္းတြင္ ဖက္စ္ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားလဲလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘိုက္ခ္ေတဟြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ၿပံဳယမ္း ဇန္နဝါရီ ၅

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်န္း၌ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ အဆင့္ျမင့္တန္း ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား တက္ေရာက္ေရး ေတာင္ကိုရီးယားက ကမ္းလွမ္း ထားျခင္းကုိ ေျမာက္ကိုရီးယားက လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အားကစားပဲြမ်ားသုိ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားသမားမ်ားကို ေစလႊတ္ျခင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားၾကား ညီညြတ္မႈကို ျပသရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္က ယခုအပတ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မြန္ဂၽြမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်းရြာတြင္ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအားကစားပဲြမ်ားကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံး၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ မည္သူတုိ႔တက္ေရာက္မည္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေခ်။

ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပဲြသည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္က ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္၌ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းလိုင္းကုိ ျပန္လည္ထားရွိခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္ခံေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ အေစာပို္င္းတြင္ ဖက္စ္ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားလဲလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘိုက္ခ္ေတဟြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply