ေတာင္အာဖရိက၌ ခရီးတင္ရထားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္၊ ၁၈ ဦးထက္မနည္းေသဆံုး

0
162


ခရြန္းစတတ္ ဇန္နဝါရီ ၅

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ခရီးသည္တင္ ရထားတစ္စင္းသည္ ကုန္တင္ကားႏွင့္တိုက္မိမႈေၾကာင့္ လူ ၁၈ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးၿပီး ၂၆၈ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုပ္အေလာင္းတခ်ိဳ႕သည္ မမွတ္မိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မီးေလာင္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဖရီးစတိတ္ေဒသ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူ မြန္ဒီဗမ္ဘီက ေတာင္အာဖရိကသတင္းဆိုက္ တုိင္းမ္သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လဲက်ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္တစ္စီးႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္နားတြင္ မီးေလာင္ေနသည့္ တဲြဆုိင္းတစ္ခုတို႔၏ပံုမ်ားကို ေဒသခံမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဖရီးစတိတ္ခ႐ိုင္ ခရြန္းစတတ္ၿမိဳ႕နား၌ ကုန္တင္ယာဥ္ သည္ ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ျဖတ္ေမာင္း ခဲ့မႈေၾကာင့္ ရထားႏွင့္တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္တုိက္မိခ်ိန္တြင္ ရထားေပၚတြင္ လူ ၇၀၀ ခန္႔ လုိက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ခရီးသည္ ဆုိင္ပါတီမိုဆန္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရွ႕ပိုင္းတဲြဆုိင္းႏွစ္ဆုိင္းရွိ ခရီးသည္မ်ား ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရထားသည္ ကမ္း႐ိုးရွိ ပို႔အဲလစ္ဇဘက္သ္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ ဂ်ိဳဟန္နစၥဘာ့သို႔ ဦးတည္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူဦးေရ ေနာက္ထပ္တိုးလာႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ရထားတဲြဆိုင္းအပ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္ေနသူမ်ားရွိမရွိကုိသိရွိရန္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ တဲြဆုိင္းမ်ားကုိ မႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ခရြန္းစတတ္ ဇန္နဝါရီ ၅

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ခရီးသည္တင္ ရထားတစ္စင္းသည္ ကုန္တင္ကားႏွင့္တိုက္မိမႈေၾကာင့္ လူ ၁၈ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးၿပီး ၂၆၈ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုပ္အေလာင္းတခ်ိဳ႕သည္ မမွတ္မိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မီးေလာင္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဖရီးစတိတ္ေဒသ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူ မြန္ဒီဗမ္ဘီက ေတာင္အာဖရိကသတင္းဆိုက္ တုိင္းမ္သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လဲက်ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္တစ္စီးႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္နားတြင္ မီးေလာင္ေနသည့္ တဲြဆုိင္းတစ္ခုတို႔၏ပံုမ်ားကို ေဒသခံမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဖရီးစတိတ္ခ႐ိုင္ ခရြန္းစတတ္ၿမိဳ႕နား၌ ကုန္တင္ယာဥ္ သည္ ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ျဖတ္ေမာင္း ခဲ့မႈေၾကာင့္ ရထားႏွင့္တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္တုိက္မိခ်ိန္တြင္ ရထားေပၚတြင္ လူ ၇၀၀ ခန္႔ လုိက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ခရီးသည္ ဆုိင္ပါတီမိုဆန္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရွ႕ပိုင္းတဲြဆုိင္းႏွစ္ဆုိင္းရွိ ခရီးသည္မ်ား ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရထားသည္ ကမ္း႐ိုးရွိ ပို႔အဲလစ္ဇဘက္သ္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ ဂ်ိဳဟန္နစၥဘာ့သို႔ ဦးတည္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူဦးေရ ေနာက္ထပ္တိုးလာႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ရထားတဲြဆိုင္းအပ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္ေနသူမ်ားရွိမရွိကုိသိရွိရန္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ တဲြဆုိင္းမ်ားကုိ မႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply