ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ မႏၱေလးတြင္ က်င္းပ

0
159

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဧရာဝတီျမစ္လယ္ေခါင္ရွိ ကြ်န္းေပၚတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔) ညေနပိုင္းအခ်ိန္က ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္ ။

ယင္းဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲကို The Seagull အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း၍ မီးပံုးပ်ံလႊတ္ျခင္း နွင့္ မီးေမွ်ာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဧရာဝတီျမစ္လယ္ေခါင္ရွိ ကြ်န္းေပၚတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔) ညေနပိုင္းအခ်ိန္က ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္ ။

ယင္းဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲကို The Seagull အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္း၍ မီးပံုးပ်ံလႊတ္ျခင္း နွင့္ မီးေမွ်ာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

Leave a Reply