အထက္ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ

0
198


ရန္ကုန္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၅ ၊၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ SEA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ IFC ၊ World Bank ၊ Australian Aid ၊ ICEM စသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက က်င္းပခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ျပန္စမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြ႔ ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုေဒသနားမွာ ေနတဲ့ ေဒသခံေတြက ညကတည္းက ျမစ္ႀကီးနားကို တက္လာၿပီး ဒီမနက္မွာ ဆႏၵျပတာ။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြကလာတားတယ္။” ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္ က ပဥၥမလႈိင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ေလးခုပူးေပါင္းၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေတြ႔လာေသာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကိုသာ ကူညီသင့္ေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ကာ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဧရာဝတီအထက္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ေနၿပီး ကန္႔ကြက္ေသာ ေဒသခံမ်ားကိုမူ ခြင့္ျပဳခ်က္ႀကိဳတင္မတင္ထားေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တားဆီးခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ CPI က တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားၿပီး ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ ယင္းကုမၸဏီမွ မပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရပ္နားထားေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ျပန္စရန္အတြက္ CPI ကုမၸဏီက ဆႏၵရွိေနေသာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၅ ၊၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ SEA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ IFC ၊ World Bank ၊ Australian Aid ၊ ICEM စသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက က်င္းပခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ျပန္စမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြ႔ ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုေဒသနားမွာ ေနတဲ့ ေဒသခံေတြက ညကတည္းက ျမစ္ႀကီးနားကို တက္လာၿပီး ဒီမနက္မွာ ဆႏၵျပတာ။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြကလာတားတယ္။” ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္ က ပဥၥမလႈိင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ေလးခုပူးေပါင္းၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေတြ႔လာေသာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကိုသာ ကူညီသင့္ေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ကာ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဧရာဝတီအထက္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ေနၿပီး ကန္႔ကြက္ေသာ ေဒသခံမ်ားကိုမူ ခြင့္ျပဳခ်က္ႀကိဳတင္မတင္ထားေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တားဆီးခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ CPI က တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားၿပီး ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ ယင္းကုမၸဏီမွ မပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရပ္နားထားေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ျပန္စရန္အတြက္ CPI ကုမၸဏီက ဆႏၵရွိေနေသာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply