ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနီးကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္​ NYDC site office ကို တည္​ေဆာက္​ေန

0
143

ႏိုဝင္​ဘာ ၂၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနီးကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္​အတြက္ NYDC site office ကို တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းလွိဳင္တံတားအဆင္းတြင္​ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၉ခုနွစ္​ ဇန္နဝါရီလတြင္​ ၿပီးဆံုးမည္​ဟု ခန္္႔မွန္းထားေၾကာင္​း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ( NYDC )မွသိရသည္​။

NYDC ၏ Project Management အဖဲြ႔အေနျဖင္​့ site office မွ စီမံကြပ္ကဲသြားမည္​ျဖစ္ၿပီး စီိမံကိန္းနယ္နမိတ္အတြင္း အေၾကာင္းတစံုတရာ ေပၚေပါက္လာပါကလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္​့ Social and Compliance အဖဲြ႕ကိုလည္း ထားရွိသြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္္းကို တည္ေဆာက္ရန္​ NYDC Challenge တင္ဒါေခၚဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္​့ Pre-Project Documents (PPD)ကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္​ New Yangon Development Co.,Ltd နွင္​့ China Communications Construction Company Ltd(CCCC) တို႔ ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္​ရွိရာ လက္​ရွိတြင္​ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္​ေၾကာင္​း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေဝကေျပာသည္​။

Pre-Project Documents တြင္​ ပါဝင္မည္​့ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တံတားအမွတ္(၁) – ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနာလမ္း၊ ဗားကရာလမ္းအနီး မွ ၿမိဳ႕သစ္အထိ လွိုင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ (၆)လမ္းသြားတံတား ၊ တံတားအမွတ္(၂) – လက္ရွိ ပန္းလွိုင္ျမစ္ကူးတံတားႏွင့္ယွဥ္လ်က္ (၂)လမ္းသြား တံတား ၊ (၂၆)ကီလိုမီတာရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား ၊ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ၿမိဳ႕ရြာ(၅)ခု၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု ၊ ကနဦးေဆာက္လုပ္မည့္ (၁၀)စတုရန္းကီလိုမီတာရွိေသာ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ (Industrial Estate) အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား နွင္​့စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ေရေပးေဝႏိုင္မည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရသန္႔စင္စက္ရံု (Water Treatment Plant)တို႔ ပါဝင္​မည္​ျဖစ္​သည္​။

ထို႔ျပင္​ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရံု (Waste Water Treatment Plant) ၊တိုးျမစ္အနီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ (၃၂)ကီလိုမီတာခန္႔ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေပးေဝေရးပင္မ အေဆာက္အအံု(Water Intake Facility) ႏွင့္ အဓိကေရျဖန္႔ေဝေရး ပိုက္လိုင္းမ်ား ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္(Power Distribution & Transmission facilities) တို႔ျဖစ္သည္​။

ယင္​း Pre-Project Documents မူၾကမ္းတြင္​ပါရွိသည္​့ အခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ(၁၄) ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည္​့ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္​း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း PPD ၌ပါဝင္သည္​့ အခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေၾကျငာႏိုင္မည္​ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို NYDC Challenge တင္ဒါစတင္သည္​့ အခ်ိန္တြင္​ ေၾကျငာသြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္​မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ Urban Master Plan ႏွင့္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္​ စင္ကာပူကုမၸဏီ AECOM Singapore ကို ေ႐ြးခ်ယ္​ခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ Urban Master Plan ေရးဆြဲရန္​ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ (EOI) ေခၚယူခဲ့ရာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၁၄) ခုမွ EOI ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အရည္အခ်င္းနွင္​့အေတြ႕အႀကဳံအေပၚ မူတည္၍ ဆန္ခါတင္ (၆) ဖြဲ႕ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ယင္​းသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္​ခဲ့သည္​့ ဆန္​ကာတင္​ ၆ ဖြဲ႕မွာ AECOM Singapore ၊ Broadway Malyan, Meinhardt (Myanmar) Ltd & RLB ၊Surbana Jurong Consultants Pte Ltd. & Surbana International Consultants (Myanmar) Co., Ltd.၊ Nippon Koei Co. Ltd. ၊RSP Architects Planners & Engineers Pte Ltd.နွင္​့ SOM Asia Ltd. တို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္​း ၆ ဖြဲ႕ထဲမွUrban Master Plan ေရးဆြဲခြင့္ကို AECOM Singapore မွ ရရွိခဲ့သည္​။

ႏိုဝင္​ဘာ ၂၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနီးကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္​အတြက္ NYDC site office ကို တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းလွိဳင္တံတားအဆင္းတြင္​ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၉ခုနွစ္​ ဇန္နဝါရီလတြင္​ ၿပီးဆံုးမည္​ဟု ခန္္႔မွန္းထားေၾကာင္​း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ( NYDC )မွသိရသည္​။

NYDC ၏ Project Management အဖဲြ႔အေနျဖင္​့ site office မွ စီမံကြပ္ကဲသြားမည္​ျဖစ္ၿပီး စီိမံကိန္းနယ္နမိတ္အတြင္း အေၾကာင္းတစံုတရာ ေပၚေပါက္လာပါကလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္​့ Social and Compliance အဖဲြ႕ကိုလည္း ထားရွိသြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္္းကို တည္ေဆာက္ရန္​ NYDC Challenge တင္ဒါေခၚဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္​့ Pre-Project Documents (PPD)ကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္​ New Yangon Development Co.,Ltd နွင္​့ China Communications Construction Company Ltd(CCCC) တို႔ ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္​ရွိရာ လက္​ရွိတြင္​ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္​ေၾကာင္​း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေဝကေျပာသည္​။

Pre-Project Documents တြင္​ ပါဝင္မည္​့ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တံတားအမွတ္(၁) – ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနာလမ္း၊ ဗားကရာလမ္းအနီး မွ ၿမိဳ႕သစ္အထိ လွိုင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ (၆)လမ္းသြားတံတား ၊ တံတားအမွတ္(၂) – လက္ရွိ ပန္းလွိုင္ျမစ္ကူးတံတားႏွင့္ယွဥ္လ်က္ (၂)လမ္းသြား တံတား ၊ (၂၆)ကီလိုမီတာရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား ၊ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ၿမိဳ႕ရြာ(၅)ခု၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု ၊ ကနဦးေဆာက္လုပ္မည့္ (၁၀)စတုရန္းကီလိုမီတာရွိေသာ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ (Industrial Estate) အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား နွင္​့စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ေရေပးေဝႏိုင္မည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရသန္႔စင္စက္ရံု (Water Treatment Plant)တို႔ ပါဝင္​မည္​ျဖစ္​သည္​။

ထို႔ျပင္​ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရံု (Waste Water Treatment Plant) ၊တိုးျမစ္အနီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ (၃၂)ကီလိုမီတာခန္႔ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေပးေဝေရးပင္မ အေဆာက္အအံု(Water Intake Facility) ႏွင့္ အဓိကေရျဖန္႔ေဝေရး ပိုက္လိုင္းမ်ား ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္(Power Distribution & Transmission facilities) တို႔ျဖစ္သည္​။

ယင္​း Pre-Project Documents မူၾကမ္းတြင္​ပါရွိသည္​့ အခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ(၁၄) ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည္​့ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္​း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း PPD ၌ပါဝင္သည္​့ အခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေၾကျငာႏိုင္မည္​ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို NYDC Challenge တင္ဒါစတင္သည္​့ အခ်ိန္တြင္​ ေၾကျငာသြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္​မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ Urban Master Plan ႏွင့္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္​ စင္ကာပူကုမၸဏီ AECOM Singapore ကို ေ႐ြးခ်ယ္​ခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ Urban Master Plan ေရးဆြဲရန္​ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ (EOI) ေခၚယူခဲ့ရာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၁၄) ခုမွ EOI ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အရည္အခ်င္းနွင္​့အေတြ႕အႀကဳံအေပၚ မူတည္၍ ဆန္ခါတင္ (၆) ဖြဲ႕ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ယင္​းသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္​ခဲ့သည္​့ ဆန္​ကာတင္​ ၆ ဖြဲ႕မွာ AECOM Singapore ၊ Broadway Malyan, Meinhardt (Myanmar) Ltd & RLB ၊Surbana Jurong Consultants Pte Ltd. & Surbana International Consultants (Myanmar) Co., Ltd.၊ Nippon Koei Co. Ltd. ၊RSP Architects Planners & Engineers Pte Ltd.နွင္​့ SOM Asia Ltd. တို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္​း ၆ ဖြဲ႕ထဲမွUrban Master Plan ေရးဆြဲခြင့္ကို AECOM Singapore မွ ရရွိခဲ့သည္​။

Leave a Reply