သူရမခ်စ္ပို ႏွစ္ ၁၁၀ ျပည့္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

0
233

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စာေရးဆရာအသင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး သူရမခ်စ္ပို ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ပြဲတြင္ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္ျခင္း ႏွင့္ သူရမခ်စ္ပို ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေစာင္ထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိသည့္အေပၚမူတည္၍ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကဗ်ာေလးေတြ ေဆာင္းပါးေလးေတြပါတဲ့ စာေစာင္ေလးထုတ္မယ္ ။ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲေလးပါထည့္မယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွ ျပဳလုပ္သြားမယ္ ။ ရက္အတိအက်ေတာ့မသိရေသးဘူး ။” ဟု ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးသက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

သူရမခ်စ္ပိုကို ၁၉၀၇ ခုႏွစ္က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ထဲဝင္သြားသည့္ ေမာင္ျဖစ္သူကို လိုက္ရွာရင္း တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုနွစ္တြင္ ကရင္ KNDO တပ္ကို ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ။ မခ်စ္ပိုသည္ (၈.၄.၄၉) ရက္ေန႔၊ အသက္(၄၂)အရြယ္တြင္ ရန္သူ၏ လက္လ်က္ျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး မခ်စ္ပိုအား (၁၉၅၀)ျပည့္နွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ “သူရ´´ ဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စာေရးဆရာအသင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး သူရမခ်စ္ပို ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ပြဲတြင္ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္ျခင္း ႏွင့္ သူရမခ်စ္ပို ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စာေစာင္ထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိသည့္အေပၚမူတည္၍ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကဗ်ာေလးေတြ ေဆာင္းပါးေလးေတြပါတဲ့ စာေစာင္ေလးထုတ္မယ္ ။ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲေလးပါထည့္မယ္ ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွ ျပဳလုပ္သြားမယ္ ။ ရက္အတိအက်ေတာ့မသိရေသးဘူး ။” ဟု ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးသက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

သူရမခ်စ္ပိုကို ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ထဲဝင္သြားသည့္ ေမာင္ျဖစ္သူကို လိုက္ရွာရင္း တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္ ။ ၁၉၄၉ ခုနွစ္တြင္ ကရင္ KNDO တပ္ကို ရြံ႕ရြံ႕ခြ်န္ခြ်န္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ။ မခ်စ္ပိုသည္ (၈.၄.၄၉) ရက္ေန႔၊ အသက္(၄၂)အရြယ္တြင္ ရန္သူ၏ လက္လ်က္ျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး မခ်စ္ပို အား (၁၉၅၀)ျပည့္နွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ “သူရ´´ ဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply