“ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေန” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဝဖန္

0
117

ႏိုဝင္ဘာ ၂၃
ေက်ာ္သူျမင့္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေန သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုျဖစ္စဥ္ က အစည္းအေဝးတစ္ခုကိုလာၿပီး ဒီအစည္းအေဝးကေန ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ တယ္ အဲ့ဒီထုတ္ျပန္မႈသည္ အနိမ့္ဆံုးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြပါတယ္။ အဲ့ဒီဟာကိုမွ CECရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြပါလားဆိုေတာ့ ဘယ္တုန္းကၾကားဖူးလဲ။ အဲ့တာၾကေတာ့ ပါတီတစ္ခုျခင္းစီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအေပၚမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၇ ပါတီလံုးခံစားၾကရတယ္” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၇ ပါတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ ပူးတဲြထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အား စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေၾကညာ ခ်က္သည္ ပါတီတစ္ခုျခင္းစီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕မ်ား၏ သေဘာထားဟုတ္/မဟုတ္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကားစာ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အား လမ္းျပၾကယ္ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ေတာင္သူ လယ္သမားပါတီက ၎တို႔၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္က ပါတီတစ္ခုျခင္း၏ ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ သေဘာထားဟုတ္/မဟုတ္အားအေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ ပါတီတစ္ခုျခင္းစီ အား စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရမည္ဟုပါရွိျခင္း သည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရမည္ဟု ေပးထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပါတီႏွစ္ခု၏ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ တင္ျပစာသည္ ၎တို႔ပါတီတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာ သာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရထံတိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ပါတီမ်ား၏ ပါတီတြင္းအစည္း အေဝးမွတ္တမ္းအား ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္က တင္ျပရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပန္လည္ေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ထပ္မံ၍ တစ္ပါတစ္ ခုျခင္းစီအားတင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္မွ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၃
ေက်ာ္သူျမင့္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေန သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုျဖစ္စဥ္ က အစည္းအေဝးတစ္ခုကိုလာၿပီး ဒီအစည္းအေဝးကေန ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ တယ္ အဲ့ဒီထုတ္ျပန္မႈသည္ အနိမ့္ဆံုးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြပါတယ္။ အဲ့ဒီဟာကိုမွ CECရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြပါလားဆိုေတာ့ ဘယ္တုန္းကၾကားဖူးလဲ။ အဲ့တာၾကေတာ့ ပါတီတစ္ခုျခင္းစီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအေပၚမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၇ ပါတီလံုးခံစားၾကရတယ္” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၇ ပါတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ ပူးတဲြထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အား စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေၾကညာ ခ်က္သည္ ပါတီတစ္ခုျခင္းစီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕မ်ား၏ သေဘာထားဟုတ္/မဟုတ္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကားစာ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အား လမ္းျပၾကယ္ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ေတာင္သူ လယ္သမားပါတီက ၎တို႔၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္က ပါတီတစ္ခုျခင္း၏ ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ သေဘာထားဟုတ္/မဟုတ္အားအေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ ပါတီတစ္ခုျခင္းစီ အား စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရမည္ဟုပါရွိျခင္း သည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရမည္ဟု ေပးထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပါတီႏွစ္ခု၏ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ တင္ျပစာသည္ ၎တို႔ပါတီတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာ သာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရထံတိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ပါတီမ်ား၏ ပါတီတြင္းအစည္း အေဝးမွတ္တမ္းအား ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္က တင္ျပရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပန္လည္ေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ထပ္မံ၍ တစ္ပါတစ္ ခုျခင္းစီအားတင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္မွ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply