မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာအမႈ သမၼတ႐ံုးသို႔တင္ျပရာတြင္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔ ထိန္ခ်ိန္မႈမ်ားရွိ ဟု ေျမယာဆက္ခံခြင့္ လႊဲေျပာင္းခံရသူ ေျပာ

0
183

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္( ၁ )ရပ္ကြက္ရွိ ေဒၚႏွင္းဆီပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္ မတီကို ေမးျမန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးသို႔ျပန္လည္တင္ျပရာ တြင္ ထိန္ခ်န္မႈတင္ျပမႈရွိေနေၾကာင္း ေျမယာဆက္ခံခြင့္လႊဲေျပာင္း ျခင္းခံရသူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

”သမၼတရုံးအေနနဲ႕တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ျပန္လည္တင္ျပေစ တယ္လို႔သိရပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကိုေမးၿပီးျပန္တင္ပါတယ္။၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ဝန္ႀကီးဦးဟန္ထြန္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး သမၼတရုံးကို အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္လို႔သိရတယ္။အဲ့ဒိအေၾကာင္းျပန္ၾကားစာမွာ မူရင္းစာကိုျပဳစုတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဟာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုထိန္ခ်န္ထားတဲ့အတြက္ သမၼတရုံးကိုပို႔တဲ့စာမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ထိန္ခ်န္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္”ဟု ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရုံး တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျမယာဆက္ခံခြင့္လႊဲေျပာင္း ျခင္းခံရသူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ကြ်န္မ အဲ့ဒိကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးကိုတင္ျပထား ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလပိုင္းက ျပန္ၿပီးတင္ျပထားပါတယ္”ဟု ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ထိန္ခ်န္တင္ျပမႈတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္တြင္ ေဒၚဖြားခ်ံဳထံသို႔ ေငြေပးသြင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္းေပးသြင္းသည့္ ခ်လံႏွင့္ ေဒၚဖြားခ်ံဳ အား ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ ရက္စြဲပါစာအမွတ္-ရကစ /ၿမိဳ႕ျပေျမရာ /(၃-ခ)/၉၅(၂၄၉)ျဖင့္ ၄၀၀ေပ×၄၀၀ေပ သည္ လယ္ယာေျမတြင္အက်ဳံ းမဝင္ေၾကာင္းထုတ္ေပးလက္မွတ္တို႔ပါဝင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမယာဆက္ခံခြင့္လႊဲေျပာင္း ျခင္းခံရသူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္( ၁ )ရပ္ကြက္ ၊ၿမိဳ႕သစ္ ၆ လမ္းရွိ မူလပိုင္ရွင္ေဒၚႏွင္းဆီပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမဧက ၁၃၅ ဧကကို ပိုင္ရွင္ေဒၚႏွင္းဆီက ေမာင္ျဖစ္သူ ဦးသာဆင္ႏွင့္ဇ နီးေဒၚဖြားခ်ဳံတိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ တဝတဥကၠဌျဖစ္သူ တိုက္းမွဴ းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးညြန္႔မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဧက ၁၃၅ဧကအနက္ ၁၄.၇၈၇ဧကကို ၿမိဳ႕ျပေျမအျဖစ္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲတိုင္းတာၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္တြင္ ထိုစဥ္အခါ ေငြက်ပ္ ၁၂သိန္းကိုသြင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေပးအပ္မႈတြင္ ၃.၆၇၃ဧကကိုသာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚဖြားခ်ဳံကတဆင့္ သားျဖစ္သူ ဦးသီဟ ေမတၱာျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဦးေအးေက်ာ္ဆိုသူ၏ မိခင္မွေဒၚႏွင္းဆီထံမွ ၁၄.၇၈၇ဧကကိုဝယ္ယူထား သည္ဟုဆိုကာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၌တရားစြဲခဲ့ရာ ေဒၚႏွင္းဆီမွတရားရုံးသို႔လာေရာက္ တရားရုံးက ဦးေအးေက်ာကိုအႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ေဒၚစန္းစန္းရီတို႔ဘက္မွ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ႏွစ္ဘက္တရားရင္ဆိုင္မႈတြင္မူ ေဒၚစန္းစန္းရီတို႔ကျပန္လည္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံျပန္လည္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း စည္ပင္မွဦးေအးေက်ာ္အားဆိုသူအား အရင္ရွင္း လင္းပါ ဟုေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒၚစန္စန္းရီ ၏ေျပာဆိုမႈအရသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္( ၁ )ရပ္ကြက္ရွိ ေဒၚႏွင္းဆီပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္ မတီကို ေမးျမန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးသို႔ျပန္လည္တင္ျပရာ တြင္ ထိန္ခ်န္မႈတင္ျပမႈရွိေနေၾကာင္း ေျမယာဆက္ခံခြင့္လႊဲေျပာင္း ျခင္းခံရသူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

”သမၼတရုံးအေနနဲ႕တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ျပန္လည္တင္ျပေစ တယ္လို႔သိရပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကိုေမးၿပီးျပန္တင္ပါတယ္။၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ဝန္ႀကီးဦးဟန္ထြန္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး သမၼတရုံးကို အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္လို႔သိရတယ္။အဲ့ဒိအေၾကာင္းျပန္ၾကားစာမွာ မူရင္းစာကိုျပဳစုတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဟာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုထိန္ခ်န္ထားတဲ့အတြက္ သမၼတရုံးကိုပို႔တဲ့စာမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ထိန္ခ်န္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္”ဟု ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရုံး တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျမယာဆက္ခံခြင့္လႊဲေျပာင္း ျခင္းခံရသူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ကြ်န္မ အဲ့ဒိကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးကိုတင္ျပထား ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလပိုင္းက ျပန္ၿပီးတင္ျပထားပါတယ္”ဟု ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ထိန္ခ်န္တင္ျပမႈတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္တြင္ ေဒၚဖြားခ်ံဳထံသို႔ ေငြေပးသြင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္းေပးသြင္းသည့္ ခ်လံႏွင့္ ေဒၚဖြားခ်ံဳ အား ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ ရက္စြဲပါစာအမွတ္-ရကစ /ၿမိဳ႕ျပေျမရာ /(၃-ခ)/၉၅(၂၄၉)ျဖင့္ ၄၀၀ေပ×၄၀၀ေပ သည္ လယ္ယာေျမတြင္အက်ဳံ းမဝင္ေၾကာင္းထုတ္ေပးလက္မွတ္တို႔ပါဝင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမယာဆက္ခံခြင့္လႊဲေျပာင္း ျခင္းခံရသူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္( ၁ )ရပ္ကြက္ ၊ၿမိဳ႕သစ္ ၆ လမ္းရွိ မူလပိုင္ရွင္ေဒၚႏွင္းဆီပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမဧက ၁၃၅ ဧကကို ပိုင္ရွင္ေဒၚႏွင္းဆီက ေမာင္ျဖစ္သူ ဦးသာဆင္ႏွင့္ဇ နီးေဒၚဖြားခ်ဳံတိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ တဝတဥကၠဌျဖစ္သူ တိုက္းမွဴ းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးညြန္႔မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဧက ၁၃၅ဧကအနက္ ၁၄.၇၈၇ဧကကို ၿမိဳ႕ျပေျမအျဖစ္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲတိုင္းတာၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္တြင္ ထိုစဥ္အခါ ေငြက်ပ္ ၁၂သိန္းကိုသြင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေပးအပ္မႈတြင္ ၃.၆၇၃ဧကကိုသာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚဖြားခ်ဳံကတဆင့္ သားျဖစ္သူ ဦးသီဟ ေမတၱာျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဦးေအးေက်ာ္ဆိုသူ၏ မိခင္မွေဒၚႏွင္းဆီထံမွ ၁၄.၇၈၇ဧကကိုဝယ္ယူထား သည္ဟုဆိုကာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၌တရားစြဲခဲ့ရာ ေဒၚႏွင္းဆီမွတရားရုံးသို႔လာေရာက္ တရားရုံးက ဦးေအးေက်ာကိုအႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ေဒၚစန္းစန္းရီတို႔ဘက္မွ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ႏွစ္ဘက္တရားရင္ဆိုင္မႈတြင္မူ ေဒၚစန္းစန္းရီတို႔ကျပန္လည္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံျပန္လည္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း စည္ပင္မွဦးေအးေက်ာ္အားဆိုသူအား အရင္ရွင္း လင္းပါ ဟုေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒၚစန္စန္းရီ ၏ေျပာဆိုမႈအရသိရသည္။

Leave a Reply