ေဒခံမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ သဘာ၀ေတာကို ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမလုပ္ဖုိ႔ ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုမည္

0
125

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅
ညိဳမႈိင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ သဘာ၀သစ္ေတာဧက ၆၄၀၀ ခန္႔အား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ရွင္ေတာ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသစ္ေတာမွာ ရန္ကုန္-စစ္ေတြအေ၀းေျပးလမ္းမ၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘဲငါးရာေတာင္တန္းမွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းတူေတာင္တန္းအထိျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာသားေတြက ဒီေတာေတြမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္စား၀တ္ေရး ေတြကို ဒီေနရာကပဲေျဖရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု သစ္ေတာဌာနကေန ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။”ဟု ရွင္ေတာ္ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းေတာင္တန္းမွာ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး မႈိဟင္းေတာေက်းရြာ၊ ႀကံခင္းေက်းရြာ၊ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာ၊ ရွင္ေတာ္ေက်းရြာ၊ သဲေတာ္ေက်းရြာ၊ ျမတ္ေလးေက်းရြာႏွင့္ ကဏန္းေတာင္ေက်းရြာစသည့္ ေက်းရြာေပါင္း တစ္ဆယ္ေက်ာ္တုိ႔က ၎ေတာေတာင္မ်ားအား မွီခိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သစ္တုိ႔၀ါးတုိ႔လိုအပ္ရင္လည္း ဒီေနရာကခုတ္ရတယ္။ ဥယဥ္ၿခံေတြလည္းဒီေနရာေတြမွာလုပ္ကိုင္ ေနၾကတာ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကအစ ဒီေတာေတြမွာပဲ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ စားေသာက္ေနရတာ။ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေတြကိုစြန္႔လႊတ္ရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မယ့္ေနရာမရွိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။”ဟု ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ေရး၊ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ေရး စသည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားရွိၿပီး ယင္းသို႔သစ္ေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာဌာနပိုင္ ႀကိဳးျပင္၊ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း (REDD+)မူ၀ါဒတြင္ ျပဌာန္းလွ်က္ရွိသည္။

ယင္းသဘာ၀သစ္ေတာအား ရွင္ေတာ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိလာက ေက်းရြာသားမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရွင္ေတာ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ပါက ယင္းေတာေတာင္မ်ားအား ေန႔စဥ္မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံလက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ သဘာ၀ေတာအျဖစ္သာထားရွိရန္ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ကလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ အသနားခံစာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိသည့္အတြက္ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ဥယဥ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅
ညိဳမႈိင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ သဘာ၀သစ္ေတာဧက ၆၄၀၀ ခန္႔အား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ရွင္ေတာ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသစ္ေတာမွာ ရန္ကုန္-စစ္ေတြအေ၀းေျပးလမ္းမ၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘဲငါးရာေတာင္တန္းမွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းတူေတာင္တန္းအထိျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာသားေတြက ဒီေတာေတြမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္စား၀တ္ေရး ေတြကို ဒီေနရာကပဲေျဖရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု သစ္ေတာဌာနကေန ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။”ဟု ရွင္ေတာ္ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းေတာင္တန္းမွာ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး မႈိဟင္းေတာေက်းရြာ၊ ႀကံခင္းေက်းရြာ၊ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာ၊ ရွင္ေတာ္ေက်းရြာ၊ သဲေတာ္ေက်းရြာ၊ ျမတ္ေလးေက်းရြာႏွင့္ ကဏန္းေတာင္ေက်းရြာစသည့္ ေက်းရြာေပါင္း တစ္ဆယ္ေက်ာ္တုိ႔က ၎ေတာေတာင္မ်ားအား မွီခိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သစ္တုိ႔၀ါးတုိ႔လိုအပ္ရင္လည္း ဒီေနရာကခုတ္ရတယ္။ ဥယဥ္ၿခံေတြလည္းဒီေနရာေတြမွာလုပ္ကိုင္ ေနၾကတာ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကအစ ဒီေတာေတြမွာပဲ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ စားေသာက္ေနရတာ။ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေတြကိုစြန္႔လႊတ္ရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မယ့္ေနရာမရွိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။”ဟု ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ေရး၊ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ေရး စသည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားရွိၿပီး ယင္းသို႔သစ္ေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာဌာနပိုင္ ႀကိဳးျပင္၊ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း (REDD+)မူ၀ါဒတြင္ ျပဌာန္းလွ်က္ရွိသည္။

ယင္းသဘာ၀သစ္ေတာအား ရွင္ေတာ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိလာက ေက်းရြာသားမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရွင္ေတာ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ပါက ယင္းေတာေတာင္မ်ားအား ေန႔စဥ္မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံလက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ သဘာ၀ေတာအျဖစ္သာထားရွိရန္ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ကလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ အသနားခံစာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိသည့္အတြက္ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ဥယဥ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

Leave a Reply