ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္းမူဂါဘီ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေန

0
118

ႏို၀င္ဘာ ၂၅
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အသက္(၉၄)ႏွစ္႐ွိေနတဲ့ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္ မူဂါဘီဟာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဇင္ဘာေဘြသမၼတ အမ္မာဆန္ နန္ဂါဂြာကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂)လက မူဂါဘီဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္းတာေၾကာင့္ စင္ကာပူမွာ ကုသမႈခံယူေနရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးမွာ (၃၇)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့မူဂါဘီကိုရာထူးကေနျဖဳတ္ ခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း မူဂါဘီဟာ ေဆးကုသဖို႔ ခရီးေတြထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာေတာ့ မူဂါဘီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့တာပါ။

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံမွာ လူနည္းစုလူျဖဴေတြအုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြကို မူဂါဘီကေခါင္းေဆာင္ခဲ့တာပါ။

နန္ဂါဂြာရဲ႕အိမ္နားမွာျပဳလုပ္တဲ့လူထုစုေ၀းမႈတစ္ခုအတြင္း မူဂါဘီရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နန္ဂါဂြာကေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူက အိုမင္းေနၿပီေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူဘာပဲေတာင္းဆိုဆို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေပးသြား မယ္လို႔ နန္ဂါဂြာကေျပာတယ္ဆိုၿပီး AFPကေဖာ္ျပပါတယ္။

မူဂါဘီအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္က ကင္ဆာျဖစ္ေနတယ္လို႔သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး မ်က္စိေရာဂါ ေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူေနရတာလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေပမဲ့ အေျခအေနသက္သာေနၿပီး လာမယ့္တစ္ပတ္အတြင္း ဇင္ဘာေဘြကိုျပန္ေရာက္လာမယ္လို႔လည္း နန္ဂါ ဂြာကအတည္ျပဳပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔ကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေနပါတယ္။ သူက ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံကိုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ဖခင္ႀကီးပါလို႔လည္း နန္ဂါဂြာကေျပာပါတယ္။
မူဂါဘီရဲ႕ေဆးကုသစရိတ္ေတြကို ဇင္ဘာေဘြအစိုးရကေပးေနပါတယ္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ မူဂါဘီကိုရာထူးကေနျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ အခုႏွစ္ဇူလိုင္လမွာက်င္းပတဲ့ဇင္ဘာေဘြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ နန္ဂါဂြာက သမၼတအျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ႏို၀င္ဘာ ၂၅
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အသက္(၉၄)ႏွစ္႐ွိေနတဲ့ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္ မူဂါဘီဟာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဇင္ဘာေဘြသမၼတ အမ္မာဆန္ နန္ဂါဂြာကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂)လက မူဂါဘီဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္းတာေၾကာင့္ စင္ကာပူမွာ ကုသမႈခံယူေနရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးမွာ (၃၇)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့မူဂါဘီကိုရာထူးကေနျဖဳတ္ ခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း မူဂါဘီဟာ ေဆးကုသဖို႔ ခရီးေတြထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာေတာ့ မူဂါဘီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့တာပါ။

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံမွာ လူနည္းစုလူျဖဴေတြအုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြကို မူဂါဘီကေခါင္းေဆာင္ခဲ့တာပါ။

နန္ဂါဂြာရဲ႕အိမ္နားမွာျပဳလုပ္တဲ့လူထုစုေ၀းမႈတစ္ခုအတြင္း မူဂါဘီရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နန္ဂါဂြာကေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူက အိုမင္းေနၿပီေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူဘာပဲေတာင္းဆိုဆို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေပးသြား မယ္လို႔ နန္ဂါဂြာကေျပာတယ္ဆိုၿပီး AFPကေဖာ္ျပပါတယ္။

မူဂါဘီအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္က ကင္ဆာျဖစ္ေနတယ္လို႔သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး မ်က္စိေရာဂါ ေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူေနရတာလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေပမဲ့ အေျခအေနသက္သာေနၿပီး လာမယ့္တစ္ပတ္အတြင္း ဇင္ဘာေဘြကိုျပန္ေရာက္လာမယ္လို႔လည္း နန္ဂါ ဂြာကအတည္ျပဳပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔ကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေနပါတယ္။ သူက ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံကိုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ဖခင္ႀကီးပါလို႔လည္း နန္ဂါဂြာကေျပာပါတယ္။ 
မူဂါဘီရဲ႕ေဆးကုသစရိတ္ေတြကို ဇင္ဘာေဘြအစိုးရကေပးေနပါတယ္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ မူဂါဘီကိုရာထူးကေနျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ အခုႏွစ္ဇူလိုင္လမွာက်င္းပတဲ့ဇင္ဘာေဘြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ နန္ဂါဂြာက သမၼတအျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply