လူငယ္မ်ားအၾကား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာအား ကာကြယ္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

0
268

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၅ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ္ လူငယ္မ်ားအၾကား၌ ပ်ံႏွံ႔ေနသည္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသနာအား ကာကြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ႔သည္။

“တစ္ခုေတာ႔ ကၽြန္မေထာက္ျပခ်င္တာက မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ပါ။ ဒါကုိေတာ႔ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္နဲ႔ နိစၥဓူ၀ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ ဒီအႏၱရာယ္ ေက်ာ္လႊားနိုင္တဲ့သူရွိသလို မေက်ာ္လႊားနိုင္လို႔ဘ၀ နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့ ကၽြန္မတို႔လူငယ္ေတြြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ အထူးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦးကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိအျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲေနသူမ်ားမွလည္း မသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေျမွာက္ေပးၿပီး “မင္းေယာက်ာၤးမဟုတ္ဘူးလား မလုပ္ရဲဘူးလား” ေသြးထုိး ဖိအားေပးမႈေတြ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ႔ေသးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ (MICC 2 ) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ခ်ိေရး အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ ထဲ၌ လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး ၊ လူငယ္နွင့္က်န္းမာေရး ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္အျခားေဘးျဖစ္ေစတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ၊ အားကစားနွင့္အပန္းေျဖျခင္း ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၊ စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး ၊ စာေပ၊ အနုပညာ နွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ၊ သုေတသန ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၊ ျပည္သူ႕နီတိနွင့္ နိုင္ငံသားေကာင္း ၊ သယံဇာတ သံုးစြဲမႈ နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး /ဘ၀လံုျခံဳေရး ၊ က်ား/မ မညီမွ်မႈ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး စသည့္ လူငယ္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒရည္မွည္းခ်က္တြင္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ လူမႈေရး ၊ စြမ္းရည္ ၊ လူ႕က်င့္၀တ္ ၊ လူ႕တန္ဖိုးႏွင့္ဦးေဆာင္မႈ အရည္ အေသြး ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ သာတူညီမွ် စသည္တို႔တြင္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီး နိုင္င့ံသားေကာင္ လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္မည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားက အဓိက အခန္းက႑တစ္ရပ္မွေနၿပီး စည္းလံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ ဦးဆာင္ပူးပါင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၅ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ္ လူငယ္မ်ားအၾကား၌ ပ်ံႏွံ႔ေနသည္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသနာအား ကာကြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ႔သည္။

“တစ္ခုေတာ႔ ကၽြန္မေထာက္ျပခ်င္တာက မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ပါ။ ဒါကုိေတာ႔ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္နဲ႔ နိစၥဓူ၀ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ ဒီအႏၱရာယ္ ေက်ာ္လႊားနိုင္တဲ့သူရွိသလို မေက်ာ္လႊားနိုင္လို႔ဘ၀ နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့ ကၽြန္မတို႔လူငယ္ေတြြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ အထူးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦးကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိအျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲေနသူမ်ားမွလည္း မသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေျမွာက္ေပးၿပီး “မင္းေယာက်ာၤးမဟုတ္ဘူးလား မလုပ္ရဲဘူးလား” ေသြးထုိး ဖိအားေပးမႈေတြ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ႔ေသးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ (MICC 2 ) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ခ်ိေရး အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ ထဲ၌ လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး ၊ လူငယ္နွင့္က်န္းမာေရး ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္အျခားေဘးျဖစ္ေစတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ၊ အားကစားနွင့္အပန္းေျဖျခင္း ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၊ စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး ၊ စာေပ၊ အနုပညာ နွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ၊ သုေတသန ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၊ ျပည္သူ႕နီတိနွင့္ နိုင္ငံသားေကာင္း ၊ သယံဇာတ သံုးစြဲမႈ နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး /ဘ၀လံုျခံဳေရး ၊ က်ား/မ မညီမွ်မႈ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး စသည့္ လူငယ္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒရည္မွည္းခ်က္တြင္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ လူမႈေရး ၊ စြမ္းရည္ ၊ လူ႕က်င့္၀တ္ ၊ လူ႕တန္ဖိုးႏွင့္ဦးေဆာင္မႈ အရည္ အေသြး ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ သာတူညီမွ် စသည္တို႔တြင္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီး နိုင္င့ံသားေကာင္ လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္မည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားက အဓိက အခန္းက႑တစ္ရပ္မွေနၿပီး စည္းလံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ ဦးဆာင္ပူးပါင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply