အီးယူမွၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားအတည္ျပဳ 

0
92

ႏို၀င္ဘာ ၂၅
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မွာကို အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြကအတည္ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚ နယ္ တပ္စ္က္ကေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ႏို၀င္ဘာလ(၂၅)ရက္မွာ အီးယူ႐ံုးခ်ဳပ္႐ွိရာဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဘရပ္ဆဲလ္မွာ တစ္နာရီနီးပါးေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏုတ္ ထြက္တာကိုေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကတာပါ။

စပိန္ႏိုင္ငံထဲက ၿဗိတိန္ပိုင္ဂီဘရယ္တာကၽြန္းအေရးစိုးရိမ္မႈေတြကို စပိန္ႏိုင္ငံက႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အ တည္ျပဳမယ္လို႔ စေနေန႔မွာ တပ္စ္က္ကေျပာပါတယ္။
အီးယူကအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္အစိုးရဟာ ဒီသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈေတြ႐ွိေနတဲ့ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကိုေတာင္းခံရမွာပါ။

ေဒၚနယ္တပ္စ္က္က အတည္ျပဳၿပီဆိုတာကို တြစ္တာကတစ္ဆင့္ေၾကညာခဲ့တာပါ။

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ အီးယူကႏုတ္ထြက္ဖို႔ ၿဗိတိန္မွာလူထုဆႏၵခံယူၿပီး အီးယူသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပိုဒ္ခြဲ(၅၀)မွာပါတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုစ တင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အီးယူနဲ႔ၿဗိတိန္ၾကား (၁၈)လၾကာညွိႏႈိင္းမႈေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုသေဘာတူခဲ့တာပါ။

ၿဗိတိန္ဟာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္မွာ အီးယူကေနႏုတ္ထြက္မွာပါ။

ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းမွာ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ၊ မျပဳမဲေပးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ေလဘာပါတီ၊ လစ္ဘ ရယ္ဒီမိုကရတ္ပါတီ၊ SNPပါတီ၊ DUPပါတီနဲ႔ ကြန္ဆာေဗးတစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဆန္႔က်င္မဲေပးဖို႔႐ွိေနတဲ့အတြက္ အ တည္ျပဳဖို႔ကေတာ့ မေသခ်ာပါဘူး။

သေဘာတူညီခ်က္ကိုေထာက္ခံၾကဖို႔ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သီေရ စာေမက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးအဓိကသေဘာတူညီခ်က္(၂)ခုျဖစ္တဲ့ ခြဲထြက္ေရးသေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေၾကညာခ်က္တို႔ကို အတည္ျပဳထားပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ 
ႏိုင္ငံတကာသတင္း 

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မွာကို အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြကအတည္ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚ နယ္ တပ္စ္က္ကေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ 

ဒီေန႔ႏို၀င္ဘာလ(၂၅)ရက္မွာ အီးယူ႐ံုးခ်ဳပ္႐ွိရာဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဘရပ္ဆဲလ္မွာ တစ္နာရီနီးပါးေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏုတ္ ထြက္တာကိုေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကတာပါ။ 

စပိန္ႏိုင္ငံထဲက ၿဗိတိန္ပိုင္ဂီဘရယ္တာကၽြန္းအေရးစိုးရိမ္မႈေတြကို စပိန္ႏိုင္ငံက႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အ တည္ျပဳမယ္လို႔ စေနေန႔မွာ တပ္စ္က္ကေျပာပါတယ္။ 
အီးယူကအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္အစိုးရဟာ ဒီသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈေတြ႐ွိေနတဲ့ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကိုေတာင္းခံရမွာပါ။ 

ေဒၚနယ္တပ္စ္က္က အတည္ျပဳၿပီဆိုတာကို တြစ္တာကတစ္ဆင့္ေၾကညာခဲ့တာပါ။ 

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ အီးယူကႏုတ္ထြက္ဖို႔ ၿဗိတိန္မွာလူထုဆႏၵခံယူၿပီး အီးယူသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပိုဒ္ခြဲ(၅၀)မွာပါတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုစ တင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အီးယူနဲ႔ၿဗိတိန္ၾကား (၁၈)လၾကာညွိႏႈိင္းမႈေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုသေဘာတူခဲ့တာပါ။ 

ၿဗိတိန္ဟာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္မွာ အီးယူကေနႏုတ္ထြက္မွာပါ။ 

ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းမွာ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ၊ မျပဳမဲေပးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ေလဘာပါတီ၊ လစ္ဘ ရယ္ဒီမိုကရတ္ပါတီ၊ SNPပါတီ၊ DUPပါတီနဲ႔ ကြန္ဆာေဗးတစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဆန္႔က်င္မဲေပးဖို႔႐ွိေနတဲ့အတြက္ အ တည္ျပဳဖို႔ကေတာ့ မေသခ်ာပါဘူး။ 

သေဘာတူညီခ်က္ကိုေထာက္ခံၾကဖို႔ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သီေရ စာေမက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးအဓိကသေဘာတူညီခ်က္(၂)ခုျဖစ္တဲ့ ခြဲထြက္ေရးသေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေၾကညာခ်က္တို႔ကို အတည္ျပဳထားပါတယ္။ 

Source-BBC 

#ဥကၠာ 
#TheFifthWaveNews 

Leave a Reply