ဒုကၡသည္စိစစ္ေရးေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈ မရွိေသး ေၾကာင္း လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေျပာ

0
215

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာအစုိးရမွ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ အစုိးရသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပးပုိ႔ထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈမရွိေသးေၾကာင္းလူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

“အခုထက္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပံုစံေတြျပန္မပို႕ေသးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မို႕လို႔ဘယ္ေန႕ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာမယ္မွန္းမသိဘူး။သို႕ေသာ္ ၂ နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရဆိုရင္ေတာ့ ဇန္န၀ါရီ လကုန္ေလာက္ဆို စလို႔ရၿပီ” ဟုေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူူညီခ်က္အရ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၂ လအတြင္း ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံရမည္ဟု ပါရွိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား အရင္ဆုံးျပန္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ဟိႏၵဴေတြက ပထမေတာ့ ျပန္လာဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ကမ္းလွမ္းတယ္။ အခုကေတာ့ ပထမအသုတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဟိႏၵဴႀကီးပဲမဟုတ္ဘူး ။တျခား မူဆလင္ေတြလည္းပါလာမယ္ ။ပထမ အသုတ္ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဟိႏၵဴေတြပါလာမယ္”ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ (MICC 2 ) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္႕ခ်ိေရး အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင္႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဦးေရသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံမႈ၌ အၾကမ္းသမားမ်ား ပါ၀င္လာမည္ကုိေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာအစုိးရမွ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ အစုိးရသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပးပုိ႔ထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈမရွိေသးေၾကာင္းလူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

“အခုထက္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပံုစံေတြျပန္မပို႕ေသးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မို႕လို႔ဘယ္ေန႕ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာမယ္မွန္းမသိဘူး။သို႕ေသာ္ ၂ နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရဆိုရင္ေတာ့ ဇန္န၀ါရီ လကုန္ေလာက္ဆို စလို႔ရၿပီ” ဟုေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူူညီခ်က္အရ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၂ လအတြင္း ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံရမည္ဟု ပါရွိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား အရင္ဆုံးျပန္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ဟိႏၵဴေတြက ပထမေတာ့ ျပန္လာဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ကမ္းလွမ္းတယ္။ အခုကေတာ့ ပထမအသုတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဟိႏၵဴႀကီးပဲမဟုတ္ဘူး ။တျခား မူဆလင္ေတြလည္းပါလာမယ္ ။ပထမ အသုတ္ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဟိႏၵဴေတြပါလာမယ္”ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ (MICC 2 ) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္႕ခ်ိေရး အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင္႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဦးေရသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံမႈ၌ အၾကမ္းသမားမ်ား ပါ၀င္လာမည္ကုိေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply