မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္မည့္ကိစၥအား တိုင္းအစိုးရခြင့္မျပဳသည့္အေပၚ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

0
152

ႏိုဝင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္လင္းဦ

မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ေဆာက္မည့္ကိစၥအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခြင့္မျပဳသည့္အေပၚ ေက်ာင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာေက်းရြာရွိ ၈ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အုတ္တံတိုင္း ၊ မုခ္ဦး နွင့္ အဝီစီတြင္းတူးျခင္း တို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ထားကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ စာထုတ္ခဲ့သည္ ။

“အမ်ိဳးသားေရးအထက္တန္းေက်ာင္းဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာ အတြက္ပဲ ရည္ရြယ္တာမဟုတ္ဘူး ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရင္ နိုင္ငံ့အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ သင္ၾကားေပးမယ့္ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္ ။ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျဖစ္ အစၥလာမ္ျဖစ္ျဖစ္ ရတယ္။ ဒါကို တိုင္းအစိုးရက ရပ္ထားဖို႔တားတယ္ ။ ဒီလိုတားတာကို ၾသဝါဒ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြထံမွာ ၾသဝါဒခံယူၿပီး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးထိုင္ဆံုးျဖတ္မယ္” ဟု မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ (၂) ဦးမ်ိဳးခ်စ္ က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ ။

“ေကာ္မတီမွာ ရာခိုင္နႈန္း ကိုးဆယ္ေက်ာ္ က ဆရာေတာ့ သေဘာထားကို ေထာက္ခံတာမ်ားတယ္ ။ ဆရာေတာ္က မမွန္တာမေျပာဘူး ။ ဒါေပမယ့္ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ္ ” ဟု ဦးမ်ိဳးခ်စ္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း၊ မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ေတာင္ကုတ္)ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္လင္းဦ

မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ေဆာက္မည့္ကိစၥအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခြင့္မျပဳသည့္အေပၚ ေက်ာင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာေက်းရြာရွိ ၈ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အုတ္တံတိုင္း ၊ မုခ္ဦး နွင့္ အဝီစီတြင္းတူးျခင္း တို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ထားကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ စာထုတ္ခဲ့သည္ ။

“အမ်ိဳးသားေရးအထက္တန္းေက်ာင္းဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာ အတြက္ပဲ ရည္ရြယ္တာမဟုတ္ဘူး ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရင္ နိုင္ငံ့အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ သင္ၾကားေပးမယ့္ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္ ။ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျဖစ္ အစၥလာမ္ျဖစ္ျဖစ္ ရတယ္။ ဒါကို တိုင္းအစိုးရက ရပ္ထားဖို႔တားတယ္ ။ ဒီလိုတားတာကို ၾသဝါဒ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြထံမွာ ၾသဝါဒခံယူၿပီး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးထိုင္ဆံုးျဖတ္မယ္” ဟု မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ (၂) ဦးမ်ိဳးခ်စ္ က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ ။

“ေကာ္မတီမွာ ရာခိုင္နႈန္း ကိုးဆယ္ေက်ာ္ က ဆရာေတာ့ သေဘာထားကို ေထာက္ခံတာမ်ားတယ္ ။ ဆရာေတာ္က မမွန္တာမေျပာဘူး ။ ဒါေပမယ့္ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ္ ” ဟု ဦးမ်ိဳးခ်စ္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း၊ မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ေတာင္ကုတ္)ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Leave a Reply