ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရားရင္ျပင္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူေနေသာ ရဲေမမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္သူမ်ားကို အမႈဖြင့္

0
134

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ စြယ္ေတာ္တိုက္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲႏွစ္ဦးအား ရိုက္ႏွက္ခ့ဲသူမ်ားကို အေရးယူထားေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴ း ရံုးမွ သိရသည္။

စြယ္ေတာ္တိုက္အတြင္းဝင္ေရာက္ ဖူးေမ်ွာ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျမင့္အသင့္သည့္ စကပ္တိုဝတ္ဆင္ထားသည္ကို တားဆီးခ့ဲရာမွ စကားမ်ားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲေမမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴ း လြန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအစီရင္ ခံစာအရသိရသည္။

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲေမမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴ းလြန္ခ့ဲသူမ်ားကို အေရးေပးရန္ တိုင္တန္းသည့္အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၅၃/ ၃၃၂ / ၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ စြယ္ေတာ္တိုက္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲႏွစ္ဦးအား ရိုက္ႏွက္ခ့ဲသူမ်ားကို အေရးယူထားေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴ း ရံုးမွ သိရသည္။

စြယ္ေတာ္တိုက္အတြင္းဝင္ေရာက္ ဖူးေမ်ွာ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျမင့္အသင့္သည့္ စကပ္တိုဝတ္ဆင္ထားသည္ကို တားဆီးခ့ဲရာမွ စကားမ်ားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲေမမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴ း လြန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအစီရင္ ခံစာအရသိရသည္။

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲေမမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴ းလြန္ခ့ဲသူမ်ားကို အေရးေပးရန္ တိုင္တန္းသည့္အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၅၃/ ၃၃၂ / ၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply