လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္မ်ားအား မန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အခမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား စတင္ေပးအပ္

0
200

မႏၱေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၄ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ ၊ ေဆးရံုႀကီးတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ အပါဝင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတစ္လလွ်င္ ေရ ၁၅ ယူနစ္ ႏွင့္ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တစ္လကို လွ်ပ္စစ္ ၁၅၀ ယူနစ္ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply