ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ဟု ဆို

0
114

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ ဗဟိုအလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​ မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီးနယ္​​ေျမတာဝန္​ခံ ဦးဝဏၰ​ေမာင္​လြင္ က နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီး ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

“အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္မွ မထိန္းသိမ္းနိုင္ဘူး ။မိမိယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရာကိုမွ မထိန္းသိမ္းနိုင္ဘူး ဆိုရင္ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းမႈမွာလည္း ကိုယ္ခံအားေတြ က်ဆင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္ခံအားေတြ ျပင္းထန္လို႔ ကိုယ္ခံအားေတြ ေကာင္းခဲ့လို႔လည္း လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့တာပါ ။ဇာတိဂုဏ္ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာကို ထိနသိမ္းေသာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္အရယူခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခံယူထားရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ ဗဟိုအလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​ မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီးနယ္​​ေျမတာဝန္​ခံ ဦးဝဏၰ​ေမာင္​လြင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ (၄) ရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးရွဳေထာင့္မွ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားအား ျပင္ရန္ ၊ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆို ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္က မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလို အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာလည္း လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ။ဘာသာမတူေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္တဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဘာသာဘက္ကို အတင္းကူးေျပာင္းသြားရတဲ့ဟာေတြ အေျမာက္မ်ားစြာရွိတယ္ ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိ်ယ္ ။ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ ေစာင့္ေရွာက္မလဲဆိုတာ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္ ။ ဒါကိုပဲ လူ႕အခြင့္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ လက္ညိွဳးထိုးၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးထဲကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး ဒါေတြကိုျပင္ရမယ္ ဖ်က္သိမ္းရမယ္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဒီေန႔ ဆူညံပူညံနဲ႔ ဖိအားေပးေနတာေတြရွိတယ္ ” ဟု ဦးဝဏၰ​ေမာင္​လြင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (၄) မွာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ နွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ တို႔ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ထဲက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ ဗဟိုအလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​ မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီးနယ္​​ေျမတာဝန္​ခံ ဦးဝဏၰ​ေမာင္​လြင္ က နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီး ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

“အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္မွ မထိန္းသိမ္းနိုင္ဘူး ။မိမိယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရာကိုမွ မထိန္းသိမ္းနိုင္ဘူး ဆိုရင္ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းမႈမွာလည္း ကိုယ္ခံအားေတြ က်ဆင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္ခံအားေတြ ျပင္းထန္လို႔ ကိုယ္ခံအားေတြ ေကာင္းခဲ့လို႔လည္း လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့တာပါ ။ဇာတိဂုဏ္ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာကို ထိနသိမ္းေသာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္အရယူခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခံယူထားရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ျပည္​ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ ဗဟိုအလုပ္​အမႈ​ေဆာင္​ မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီးနယ္​​ေျမတာဝန္​ခံ ဦးဝဏၰ​ေမာင္​လြင္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ (၄) ရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးရွဳေထာင့္မွ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားအား ျပင္ရန္ ၊ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆို ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္က မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလို အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာလည္း လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ။ဘာသာမတူေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္တဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဘာသာဘက္ကို အတင္းကူးေျပာင္းသြားရတဲ့ဟာေတြ အေျမာက္မ်ားစြာရွိတယ္ ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိ်ယ္ ။ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ ေစာင့္ေရွာက္မလဲဆိုတာ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္ ။ ဒါကိုပဲ လူ႕အခြင့္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ လက္ညိွဳးထိုးၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးထဲကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး ဒါေတြကိုျပင္ရမယ္ ဖ်က္သိမ္းရမယ္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဒီေန႔ ဆူညံပူညံနဲ႔ ဖိအားေပးေနတာေတြရွိတယ္ ” ဟု ဦးဝဏၰ​ေမာင္​လြင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (၄) မွာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ နွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ တို႔ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ထဲက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

Leave a Reply