လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

0
144

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းထားသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို အပိုဒ္ ၂၃ တြင္ပါရွိသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ထိမ္းျမားလက္ထပ္နိုင္သည့္ အသက္သည္ ၎ တို႔၏သက္ဆိုင္ရာတည္ ဆဲဥပေဒနွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား အတိုင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းအားျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္ ၁၂၉ ခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူအတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ထိမ္းျမားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒေတြရွိတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေတြရွိတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ဓေလ့ထံုး တမ္းေတြနဲ႔ အညီဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအရေျပာမယ္ဆိုရင္ သူ႔ဘာသာအလိုက္သူ႔ထမ္းျမားျခင္းဥပေဒေတြရွိမယ္။ဒီတည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ သူ႔ဘာသာအလိုက္အသက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကန္႔သတ္မထားပဲ သူ႔ဘာသာအလိုက္တည္ ဆဲဥပေဒေတြ နဲ႔အညီခြင့္ျပဳထားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ တဲ့သေဘာပါ။”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္စိုးလင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆိုျပဳလာသည့္အခ်က္တြင္ အသက္ ၁၈နွစ္ျပည့္မွသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ရွိသည္ဆိုျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလႊဲေနသည့္အတြက္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္အား ျဖဳတ္လိုက္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္အားအတည္ျပဳသည့္အေပၚ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္းသာျဖစ္ပါ၍ သေဘာ ထားကြဲလႊဲခ်က္မ်ားရွိပါက လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ကိုသာ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထိမ္းျမားလက္ထက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး က “ကၽြန္မတို႔ ဒီ ၁၈ နွစ္ေအာက္ကေလးေတြ ပညာေရးအရ ၊လူမႈေရးအရ၊စီးပြားေရးအရ ဘယ္လိုမွ ျပည့္စံုနိုင္တဲ့ အေျခအေနမဟုတ္ပါဘူး။ဒီကေလးေတြကေနၿပီးေတာ့မွ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ေရာက္လာတဲ့ မ်ိဳးစက္က ဒီထက္ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ သြားဖို႔ အလားအလာအင္မတန္မွ နည္းပါတယ္”ဟု ၎မွ ျပင္ဆင္ရန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရန္ေဖာ္ျပခဲ့မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထားေမးျမန္းရာ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က “အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ထမ္းျမားနိုင္သည့္ အသက္သည္ ၎တို႔၏တည္ဆဲ ဥပေဒနွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ေစရမည္ဟု တစ္ပိုဒ္ထဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြဖတ္ရႈ႕ရမွာလည္းရွင္းလင္းလြယ္ကူပါတယ္။အဓိပၸာယ္လည္းရွိပါတယ္။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြ ကလည္းရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္းအၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ခြင့္ျပဳပါတယ္”ဟု က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးသည့္အပိုဒ္၂၃ နွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းၿပီးေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက မူလအဆိုျပဳျပဌာန္း ခ်က္အတိုင္းထားရွိရန္အဆိုတင္သြင္းထားသည့္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ျပင္ဆင္ခ်က္ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားသည့္ အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ၏ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း ၎ ဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါဥေဒၾကမ္းအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏စီစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပကာ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္နွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္အား ျပင္္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနွင့္အတူ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္အတြက္ နွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံသားမ်ား၏မူလ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ၊ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ၊တရားစီရင္ေရးနွင့္ဥပေဒေရးရာေကာ္ မတီ၊လူမႈ ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေမရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာ နွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ာေးလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ညွိနႈိင္းအစည္း အေ၀းျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းထားသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို အပိုဒ္ ၂၃ တြင္ပါရွိသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ထိမ္းျမားလက္ထပ္နိုင္သည့္ အသက္သည္ ၎ တို႔၏သက္ဆိုင္ရာတည္ ဆဲဥပေဒနွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား အတိုင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းအားျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္ ၁၂၉ ခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူအတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ထိမ္းျမားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒေတြရွိတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေတြရွိတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ဓေလ့ထံုး တမ္းေတြနဲ႔ အညီဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအရေျပာမယ္ဆိုရင္ သူ႔ဘာသာအလိုက္သူ႔ထမ္းျမားျခင္းဥပေဒေတြရွိမယ္။ဒီတည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ သူ႔ဘာသာအလိုက္အသက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကန္႔သတ္မထားပဲ သူ႔ဘာသာအလိုက္တည္ ဆဲဥပေဒေတြ နဲ႔အညီခြင့္ျပဳထားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ တဲ့သေဘာပါ။”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္စိုးလင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆိုျပဳလာသည့္အခ်က္တြင္ အသက္ ၁၈နွစ္ျပည့္မွသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ရွိသည္ဆိုျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလႊဲေနသည့္အတြက္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္အား ျဖဳတ္လိုက္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္အားအတည္ျပဳသည့္အေပၚ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္းသာျဖစ္ပါ၍ သေဘာ ထားကြဲလႊဲခ်က္မ်ားရွိပါက လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ကိုသာ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထိမ္းျမားလက္ထက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး က “ကၽြန္မတို႔ ဒီ ၁၈ နွစ္ေအာက္ကေလးေတြ ပညာေရးအရ ၊လူမႈေရးအရ၊စီးပြားေရးအရ ဘယ္လိုမွ ျပည့္စံုနိုင္တဲ့ အေျခအေနမဟုတ္ပါဘူး။ဒီကေလးေတြကေနၿပီးေတာ့မွ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ေရာက္လာတဲ့ မ်ိဳးစက္က ဒီထက္ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ သြားဖို႔ အလားအလာအင္မတန္မွ နည္းပါတယ္”ဟု ၎မွ ျပင္ဆင္ရန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရန္ေဖာ္ျပခဲ့မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထားေမးျမန္းရာ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က “အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ထမ္းျမားနိုင္သည့္ အသက္သည္ ၎တို႔၏တည္ဆဲ ဥပေဒနွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ေစရမည္ဟု တစ္ပိုဒ္ထဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြဖတ္ရႈ႕ရမွာလည္းရွင္းလင္းလြယ္ကူပါတယ္။အဓိပၸာယ္လည္းရွိပါတယ္။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြ ကလည္းရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္းအၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ခြင့္ျပဳပါတယ္”ဟု က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးသည့္အပိုဒ္၂၃ နွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းၿပီးေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက မူလအဆိုျပဳျပဌာန္း ခ်က္အတိုင္းထားရွိရန္အဆိုတင္သြင္းထားသည့္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ျပင္ဆင္ခ်က္ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားသည့္ အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ၏ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း ၎ ဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါဥေဒၾကမ္းအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏စီစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပကာ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္နွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္အား ျပင္္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနွင့္အတူ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္အတြက္ နွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံသားမ်ား၏မူလ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ၊ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ၊တရားစီရင္ေရးနွင့္ဥပေဒေရးရာေကာ္ မတီ၊လူမႈ ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေမရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာ နွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ာေးလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ညွိနႈိင္းအစည္း အေ၀းျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply