ေဝသာလီေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ ပ်ဴသကၠရာဇ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ စာတန္းဖတ္ပြဲျပဳလုပ္

0
127

ႏုိဝင္ဘာ ၃၀
ညိဳမႈိင္း

ရခိုင္သမုိင္း၏ ေရွးအက်ဆံုးေခတ္တစ္ခတ္ျဖစ္သည့္ ေဝသာလီေခတ္ကေရးထိုးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာမ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ပ်ဴသကၠရာဇ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ စာတန္းဖတ္ပြဲတစ္ခုကို ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးခမ္းမမွာ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါစာတန္းဖတ္ပြဲကို အယနာစာေပအဖြဲ႔ (ရန္ကုန္)က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရခိုင္သမုိင္းတြင္အေစာဆံုး ေက်ာက္စာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာပါ သကၠရာဇ္မ်ားႏွင့္ သမုိင္းဆိုင္ရာအသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရခိုင္သမုိင္းမွာ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို က်န္တဲ့ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ သိရွိႏုိင္ေအာင္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ေျမာက္ဦးမွာရွိတဲ့ အနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာမွာ သကၠရာဇ္ ၁၁ ခုႏွစ္ဆိုတာေရးထိုးထားတယ္။ ဒါကိုဘယ္သူမွ မေဖာ္ျပခဲ့ၾကဘူး။ ႏုိင္ငံျခားက ပါရဂူေတြကေတာ့ ေရးသားထားတာေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ ပ်ဴေက်ာက္စာေတြဟာ အေစာဆံုး ၄၄ လို႔ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေတြႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုသကၠရာဇ္မ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို စာတန္းဖတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု စာတန္းဖတ္ၾကားသူ သမိုင္းပညာရွင္ ေဌးေဝကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သကၠတဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ မူရင္းစာအုပ္ကို သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဂၽြန္စတင္က အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရာတြင္ ေက်ာက္စာ၏ စာေၾကာင္းေရ ၇၂ႏွင့္ ၇၃ ကိုခ်ိန္လွပ္ထားခဲ့သည့္အတြက္ သကၠရာဇ္ ၁၁ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လံုးဝေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည့္အတြက္ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာတန္းရွင္ေဌးေဝကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စာတန္းစုစုေပါင္း ၄ ေစာင္ကိုဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာနဲ႔ သံဃာယနာဆက္စပ္ပံု အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခုက ေဝသာလီေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္စာနဲ႔ဒဂၤါးျပားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အဲဒီစာတမ္းေတြကို ဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဝသာလီေခတ္သံုးဒဂၤါးျပားေတြထဲက အာနႏၵစျႏၵမင္းေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စာမွာမေတြ႔ရွိေသးတဲ့ ေဝသာလီေခတ္ဦးဒဂၤါးျပားေတြ ဘုရင္အမည္ကိုမသိႏုိင္ေသးတဲ့ဒဂၤါးျပားေတြ အဲဒီအသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ျဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု သမုိင္းပညာရွင္ ေမာင္ျဖဴ (ၾကြီတဲကၽြန္း)ကေျပာသည္။

၎စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စာႏွင့္ဒဂၤါးျပားစာတမ္းကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယေန႔ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အာနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာႏွင့္ သံဃာယနာဆက္စပ္ပံုကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၀ရက္ေန႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ ေဝသာလီေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတန္းႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ အာနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာႏွင့္ သံဃာယနာဆက္စပ္ပံုအသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ စာတန္းတုိ႔ကို ဖတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အာနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္းဝင္ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ယခုဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ားက တစ္စုံတစ္ရာအေထာက္အထားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း စာတန္းရွင္ ေမာင္ျဖဴ(ၾကြီတဲကၽြန္း)ကေျပာသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၃၀
ညိဳမႈိင္း

ရခိုင္သမုိင္း၏ ေရွးအက်ဆံုးေခတ္တစ္ခတ္ျဖစ္သည့္ ေဝသာလီေခတ္ကေရးထိုးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာမ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ပ်ဴသကၠရာဇ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ စာတန္းဖတ္ပြဲတစ္ခုကို ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးခမ္းမမွာ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါစာတန္းဖတ္ပြဲကို အယနာစာေပအဖြဲ႔ (ရန္ကုန္)က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရခိုင္သမုိင္းတြင္အေစာဆံုး ေက်ာက္စာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာပါ သကၠရာဇ္မ်ားႏွင့္ သမုိင္းဆိုင္ရာအသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရခိုင္သမုိင္းမွာ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို က်န္တဲ့ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ သိရွိႏုိင္ေအာင္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ေျမာက္ဦးမွာရွိတဲ့ အနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာမွာ သကၠရာဇ္ ၁၁ ခုႏွစ္ဆိုတာေရးထိုးထားတယ္။ ဒါကိုဘယ္သူမွ မေဖာ္ျပခဲ့ၾကဘူး။ ႏုိင္ငံျခားက ပါရဂူေတြကေတာ့ ေရးသားထားတာေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ ပ်ဴေက်ာက္စာေတြဟာ အေစာဆံုး ၄၄ လို႔ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေတြႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုသကၠရာဇ္မ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို စာတန္းဖတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု စာတန္းဖတ္ၾကားသူ သမိုင္းပညာရွင္ ေဌးေဝကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သကၠတဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ မူရင္းစာအုပ္ကို သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဂၽြန္စတင္က အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရာတြင္ ေက်ာက္စာ၏ စာေၾကာင္းေရ ၇၂ႏွင့္ ၇၃ ကိုခ်ိန္လွပ္ထားခဲ့သည့္အတြက္ သကၠရာဇ္ ၁၁ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လံုးဝေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည့္အတြက္ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာတန္းရွင္ေဌးေဝကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စာတန္းစုစုေပါင္း ၄ ေစာင္ကိုဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာနဲ႔ သံဃာယနာဆက္စပ္ပံု အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခုက ေဝသာလီေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္စာနဲ႔ဒဂၤါးျပားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အဲဒီစာတမ္းေတြကို ဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဝသာလီေခတ္သံုးဒဂၤါးျပားေတြထဲက အာနႏၵစျႏၵမင္းေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စာမွာမေတြ႔ရွိေသးတဲ့ ေဝသာလီေခတ္ဦးဒဂၤါးျပားေတြ ဘုရင္အမည္ကိုမသိႏုိင္ေသးတဲ့ဒဂၤါးျပားေတြ အဲဒီအသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ျဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု သမုိင္းပညာရွင္ ေမာင္ျဖဴ (ၾကြီတဲကၽြန္း)ကေျပာသည္။

၎စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စာႏွင့္ဒဂၤါးျပားစာတမ္းကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယေန႔ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အာနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာႏွင့္ သံဃာယနာဆက္စပ္ပံုကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၀ရက္ေန႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ ေဝသာလီေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတန္းႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ အာနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာႏွင့္ သံဃာယနာဆက္စပ္ပံုအသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ စာတန္းတုိ႔ကို ဖတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အာနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္းဝင္ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ယခုဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ားက တစ္စုံတစ္ရာအေထာက္အထားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း စာတန္းရွင္ ေမာင္ျဖဴ(ၾကြီတဲကၽြန္း)ကေျပာသည္။

Leave a Reply