၉၈ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပဲြေန႔ အခမ္းအနား(Photo News)

0
61

၉၈ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပဲြေန႔ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ေန႔ က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw / MPA

၉၈ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပဲြေန႔ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ေန႔ က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw / MPA

Leave a Reply