ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္မႈအား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ား ရံုးထုတ္

0
116

ဒီဇင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၱာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေအာင္သေျပေက်းရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေရႊအုန္း ပါ (၅) ဦးအား ကုမၸဏီက ပုဒ္မ ၃၄၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆို၍ ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၿငိမ္းစုစည္ ဥပေဒ ၊ လမ္းတံတားဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈအား ထပ္မံရံုးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ ။

“မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဒီပံုစံျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္တာပါပဲ ။ ခုလိုေျခထိပ္ လက္ထိပ္နဲ႔ ရံုးထုတ္ရေအာင္ေပါ့ ။အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ ေဒသခံျပည္သူဖက္မွာမရွိပဲ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ေပၚမွာပဲ ရပ္တည္ေပးေနတယ္ ။ ဒီေန႔ကေတာ့ ပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ တရားစြဲတဲ့အေပၚ ရံုးထုတ္တာပါ ” ဟု ဖမ္းဆီးေထာင္ က်ခံရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ဦးေရႊအုန္း က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၱာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေအာင္သေျပေက်းရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေရႊအုန္း ပါ (၅) ဦးအား ကုမၸဏီက ပုဒ္မ ၃၄၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆို၍ ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၿငိမ္းစုစည္ ဥပေဒ ၊ လမ္းတံတားဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈအား ထပ္မံရံုးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ ။

“မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဒီပံုစံျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္တာပါပဲ ။ ခုလိုေျခထိပ္ လက္ထိပ္နဲ႔ ရံုးထုတ္ရေအာင္ေပါ့ ။အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ ေဒသခံျပည္သူဖက္မွာမရွိပဲ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ေပၚမွာပဲ ရပ္တည္ေပးေနတယ္ ။ ဒီေန႔ကေတာ့ ပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ တရားစြဲတဲ့အေပၚ ရံုးထုတ္တာပါ ” ဟု ဖမ္းဆီးေထာင္ က်ခံရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ဦးေရႊအုန္း က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply