တအာင္း (ပေလာင္) နွစ္သစ္ကူးအႀကိဳပြဲေတာ္ က်င္းပ

0
74

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ ၅၅ လမ္း ၄၁ လမ္း နွင့္ ၄၂ ၾကားရွိ တအာင္း (ပေလာင္) လူမႈကူညီေရးအသင္းရံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ညဦးပိုင္း အခ်ိန္က တအာင္း (ပေလာင္) နွစ္သစ္ကူးအႀကိဳပြဲေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ ၅၅ လမ္း ၄၁ လမ္း နွင့္ ၄၂ ၾကားရွိ တအာင္း (ပေလာင္) လူမႈကူညီေရးအသင္းရံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ညဦးပိုင္း အခ်ိန္က တအာင္း (ပေလာင္) နွစ္သစ္ကူးအႀကိဳပြဲေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply