အီရန္အေရး ကုလလုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အေမရိကန္ကို ႐ုရွားေဝဖန္ေျပာဆုိ

0
144

ပံုစာ။ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး( ယာ)

နယူးေယာက္ ဇန္နဝါရီ ၆

အီရန္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ကို ႐ုရွားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ေျပာဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးတြင္ ေကာင္စီက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ၏ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး ဗက္စလီနီဘန္ဇီယာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီရန္ရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ရဲရင့္သူမ်ား၏ သတၱိျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေကာင္စီအၿမဲတမ္းအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေနျခင္း ကို အလဲြသံုးစားလုပ္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာအီရန္ သံအမတ္ႀကီး က ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီရန္ရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လူ ၂၁ ဦးထက္မ နည္းေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အီရန္ရွိ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ပ်ံ႔ႏွ႔ံသြားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအသြင္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပုန္ကန္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္ရွိ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္၏အႀကီးအကဲက ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီရန္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူမႈကုိ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ေဝဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ မ်က္လံုးထဲတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးအရ အာဏာပိုင္ဘဝကို ဆံုး႐ႈံးလုိက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္သံအမတ္ႀကီး ဂိုလာမာလီခိုရွ႐ူးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လုပ္ပိုင္ခြင့္အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းကို ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ဆန္႔က်င္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ာဗတ္ဇာရစ္ဖ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီရန္ရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကုိ ထိခိုက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အီရန္အေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း သည္ လုိလားသည့္ အက်ိဳးဆက္သည့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ဖရန္ဆြာဒယ္လာထရဲ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးလိုပါက အဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ႏုိင္ငံအနက္ အနည္းဆံုး ၉ ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္၏လက္ရွိလုပ္ရပ္အတုိင္းလုိက္လံလုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ မစ္ဆိုရီျပည္နယ္ ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕၌ လူျဖဴရဲအရာရွိ တစ္ဦးက လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ လူမည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားသံအမတ္ႀကီး နီဘန္ဇီယာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC
႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး( ယာ)

နယူးေယာက္ ဇန္နဝါရီ ၆

အီရန္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ကို ႐ုရွားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ေျပာဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးတြင္ ေကာင္စီက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ၏ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး ဗက္စလီနီဘန္ဇီယာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီရန္ရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ရဲရင့္သူမ်ား၏ သတၱိျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေကာင္စီအၿမဲတမ္းအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေနျခင္း ကို အလဲြသံုးစားလုပ္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာအီရန္ သံအမတ္ႀကီး က ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီရန္ရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လူ ၂၁ ဦးထက္မ နည္းေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အီရန္ရွိ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ပ်ံ႔ႏွ႔ံသြားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအသြင္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပုန္ကန္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္ရွိ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္၏အႀကီးအကဲက ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီရန္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူမႈကုိ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ေဝဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ မ်က္လံုးထဲတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးအရ အာဏာပိုင္ဘဝကို ဆံုး႐ႈံးလုိက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္သံအမတ္ႀကီး ဂိုလာမာလီခိုရွ႐ူးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လုပ္ပိုင္ခြင့္အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းကို ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ဆန္႔က်င္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ာဗတ္ဇာရစ္ဖ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီရန္ရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကုိ ထိခိုက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အီရန္အေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း သည္ လုိလားသည့္ အက်ိဳးဆက္သည့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ဖရန္ဆြာဒယ္လာထရဲ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးလိုပါက အဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ႏုိင္ငံအနက္ အနည္းဆံုး ၉ ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္၏လက္ရွိလုပ္ရပ္အတုိင္းလုိက္လံလုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ မစ္ဆိုရီျပည္နယ္ ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕၌ လူျဖဴရဲအရာရွိ တစ္ဦးက လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ လူမည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားသံအမတ္ႀကီး နီဘန္ဇီယာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC
႐ိုးေျမ

Leave a Reply