သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏စိတ္က်န္းမာေရးကုိ သံသယရွိစရာမရွိဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာဆုိ

0
184

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၆

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏စိတ္က်န္းမာေရးကုိ သံသယရွိစရာမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာဆန္က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စာေရးဆရာ မိုက္ကယ္ေဝါ့ဖ္၏ “မီးလ်ံႏွင့္ ေဒါသ- ထရမ့္၏အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္းအျဖစ္သနစ္စုံ” အမည္ရွိစာအုပ္ ထြက္ရွိၿပီး ေနာက္ ထရမ့္၏စိတ္ပုိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထရမ့္ကုိ ကေလးတစ္ဦးလို သေဘာထားေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေရးသားခဲ့ သည္။ေဝါ့ဖ္သည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ အေျခခံၿပီး စာအုပ္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ မုသားအျပည့္ပါဝင္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေျခအေနကို ေမးခြန္းထုတ္စရာမရွိေၾကာင္း၊ ထရမ့္ႏွင့္ ယခင္သမၼတမ်ားႏွင့္ ကဲြဲျပားသူသာျဖစ္ေၾကာင္း တီလာဆန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္သည္ စိတ္မႏွ႔႔ံသူျဖစ္ေၾကာင္း တီလာဆန္က ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ထရမ့္သည္ ၎လုပ္ကိုင္ေျပာဆုိသမွ်ကို အျခားလူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အစဥ္အၿမဲလိုအပ္ေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎ကုိ ကေလးတစ္ဦးကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေနေၾကာင္း၊ ထရမ့္သည္ စာမဖတ္၊ သူမ်ားေျပာဆုိသည္ကို နားမေထာင္သူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေရးသားခဲ့သည္။

သမၼတႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း တီလာဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဝါ့ဖ္အား အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ မေပးခ့ဲသလို စကားေျပာဆိုျခင္းလည္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဝါ့ဖ္က သမၼတသာ ဆႏၵမရွိလွ်င္ ၎သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိ သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သမၼတႏွင့္စကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ကာလတြင္းႏွင့္ သမၼတျဖစ္ၿပီးေနာက္ ထရမ့္ႏွင့္ သံုးနာရီခန္႔ စကားေျပာဆုိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

သမၼတသည္ ယံုၾကည္စရာလံုးဝမေကာင္းဘဲ ၎နံေဘးတြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ ထရမ့္၏စိတ္က်န္းမာေရးကို ေမးခြန္းထုတ္ေနေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ ထရမ့္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရရွိသည့္အတြက္ အံ့ၾသသြားျခင္း၊ ထရမ့္၏ဇနီး မယ္လာနီယာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြညတြင္ ဝမ္းနည္းသျဖင့္ ငိုေၾကြးျခင္း၊ သမၼတသစ္ထရမ့္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ဟု ယူဆျခင္း၊ထရမ့္၏သမီး အီဗန္ကာသည္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး သမၼတျဖစ္ခ်င္ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၆

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏စိတ္က်န္းမာေရးကုိ သံသယရွိစရာမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာဆန္က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စာေရးဆရာ မိုက္ကယ္ေဝါ့ဖ္၏ “မီးလ်ံႏွင့္ ေဒါသ- ထရမ့္၏အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္းအျဖစ္သနစ္စုံ” အမည္ရွိစာအုပ္ ထြက္ရွိၿပီး ေနာက္ ထရမ့္၏စိတ္ပုိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထရမ့္ကုိ ကေလးတစ္ဦးလို သေဘာထားေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေရးသားခဲ့ သည္။ေဝါ့ဖ္သည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ အေျခခံၿပီး စာအုပ္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ မုသားအျပည့္ပါဝင္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေျခအေနကို ေမးခြန္းထုတ္စရာမရွိေၾကာင္း၊ ထရမ့္ႏွင့္ ယခင္သမၼတမ်ားႏွင့္ ကဲြဲျပားသူသာျဖစ္ေၾကာင္း တီလာဆန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္သည္ စိတ္မႏွ႔႔ံသူျဖစ္ေၾကာင္း တီလာဆန္က ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ထရမ့္သည္ ၎လုပ္ကိုင္ေျပာဆုိသမွ်ကို အျခားလူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အစဥ္အၿမဲလိုအပ္ေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎ကုိ ကေလးတစ္ဦးကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေနေၾကာင္း၊ ထရမ့္သည္ စာမဖတ္၊ သူမ်ားေျပာဆုိသည္ကို နားမေထာင္သူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေရးသားခဲ့သည္။

သမၼတႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း တီလာဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဝါ့ဖ္အား အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ မေပးခ့ဲသလို စကားေျပာဆိုျခင္းလည္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဝါ့ဖ္က သမၼတသာ ဆႏၵမရွိလွ်င္ ၎သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိ သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သမၼတႏွင့္စကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ကာလတြင္းႏွင့္ သမၼတျဖစ္ၿပီးေနာက္ ထရမ့္ႏွင့္ သံုးနာရီခန္႔ စကားေျပာဆုိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

သမၼတသည္ ယံုၾကည္စရာလံုးဝမေကာင္းဘဲ ၎နံေဘးတြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ ထရမ့္၏စိတ္က်န္းမာေရးကို ေမးခြန္းထုတ္ေနေၾကာင္း ေဝါ့ဖ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ ထရမ့္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရရွိသည့္အတြက္ အံ့ၾသသြားျခင္း၊ ထရမ့္၏ဇနီး မယ္လာနီယာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြညတြင္ ဝမ္းနည္းသျဖင့္ ငိုေၾကြးျခင္း၊ သမၼတသစ္ထရမ့္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ဟု ယူဆျခင္း၊ထရမ့္၏သမီး အီဗန္ကာသည္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး သမၼတျဖစ္ခ်င္ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply