ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ေဗာ့ဒ္ကာပုလင္းကို ဒိန္းမတ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိ

0
226

ကုိပင္ေဟဂင္ ဇန္နဝါရီ ၆

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းတန္ဖုိးရွိေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုးဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေဗာ့ဒ္ကာပုလင္း တစ္လံုးကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုလင္းမွာ ခိုးယူခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုလင္းထဲတြင္ ေဗာ့ဒ္ကာမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။ ပုလင္းကုိ ေရႊ၊ ေငြမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အဖံုးတြင္ စိန္ကြပ္ထားသည္။ ကုိပင္ေဟဂင္ရွိ ေဗာ့ဒ္ကာမ်ား ျပသလိုသည့္ ဘားဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ သူခိုးတစ္ဦးသည္ ဘားဆိုင္တြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ရက္ဆို-ေဘာလ္တိ ေဗာ့ဒ္ကာပုလင္းကုိ ခိုးယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးကင္မရာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပုလင္းလြတ္ကို ကုိပင္ေဟဂင္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ပုလင္းသည္ယခင္တန္ဖိုးအတုိင္းပင္ရွိေသး
ေၾကာင္း ကေဖး ၃၃ အမည္ရွိ ဘားဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဘ႐ိုင္ယန္အင္ဘတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုလင္းထဲသို႔ေဗာ့ဒ္ကာမ်ားျပန္ျဖည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအင္ဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားဇိမ္ခံကားကုမၸဏီ ရက္ဆို-ေဘာတိသည္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယင္းေဗာ့ဒ္ပုလင္းကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ကုိပင္ေဟဂင္ ဇန္နဝါရီ ၆

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းတန္ဖုိးရွိေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုးဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေဗာ့ဒ္ကာပုလင္း တစ္လံုးကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုလင္းမွာ ခိုးယူခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုလင္းထဲတြင္ ေဗာ့ဒ္ကာမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။ ပုလင္းကုိ ေရႊ၊ ေငြမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အဖံုးတြင္ စိန္ကြပ္ထားသည္။ ကုိပင္ေဟဂင္ရွိ ေဗာ့ဒ္ကာမ်ား ျပသလိုသည့္ ဘားဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ သူခိုးတစ္ဦးသည္ ဘားဆိုင္တြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ရက္ဆို-ေဘာလ္တိ ေဗာ့ဒ္ကာပုလင္းကုိ ခိုးယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးကင္မရာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပုလင္းလြတ္ကို ကုိပင္ေဟဂင္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ပုလင္းသည္ယခင္တန္ဖိုးအတုိင္းပင္ရွိေသး
ေၾကာင္း ကေဖး ၃၃ အမည္ရွိ ဘားဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဘ႐ိုင္ယန္အင္ဘတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုလင္းထဲသို႔ေဗာ့ဒ္ကာမ်ားျပန္ျဖည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအင္ဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားဇိမ္ခံကားကုမၸဏီ ရက္ဆို-ေဘာတိသည္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယင္းေဗာ့ဒ္ပုလင္းကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply