ေက်ာင္းသားမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

0
63

ဒီဇင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

တိုင္းရင္းေဆး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားနွင့္ လက္ရွိေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ကန္႔ကြန္ေနသည့္ၾကားက တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးပါက နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ေပးထားတဲံ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဆိုတာရွိတယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကလူေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့အခ်က္ကို သေဘာတူေတာ့ သူ႔လူနဲ႔ သူ လက္ဝါးရိုက္လုပ္တဲ့ဟာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာမွ လုပ္လို႔မရတာပဲ။ နဂိုကတည္းက ကန္႔ကြက္ေနတာကို အတည္ျပဳသြားတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။” ဟု တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း ဦးဟန္ဝင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၅ (စ) လံုး၌ တိုင္းရင္းေဆးဆရာျဖစ္ထိုက္သူ၏ အရည္အခ်င္းဟု ပါဝင္ၿပီး အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ (၃၁) (ဂ) တြင္ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္သူမ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးဆရာ အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခြင္တစ္နည္းအားျဖင့္ (တဆ) လက္မွတ္ေပးခြင့္ရွိသည္ ဟု ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္မတက္ပဲ မ်ိဳးရိုးရွိရံုျဖင့္ တိုင္းရင္းေဆးကုသခြင့္ လက္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ တက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္နစ္နာမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္တြင္ တိုင္းရင္ူေဆးပညာအား သင္ယူမႈမရွိပဲ တိုင္းရင္းေဆးကုသမည္ဆိုပါက ကုသမႈခံယူမည့္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေရာက္နိုင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၅ (စ) အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ စာတင္ျပထားၿပီး ယင္းပုဒ္မအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကမ္ပိန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

တိုင္းရင္းေဆး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားနွင့္ လက္ရွိေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ကန္႔ကြန္ေနသည့္ၾကားက တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးပါက နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ေပးထားတဲံ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဆိုတာရွိတယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကလူေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့အခ်က္ကို သေဘာတူေတာ့ သူ႔လူနဲ႔ သူ လက္ဝါးရိုက္လုပ္တဲ့ဟာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာမွ လုပ္လို႔မရတာပဲ။ နဂိုကတည္းက ကန္႔ကြက္ေနတာကို အတည္ျပဳသြားတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။” ဟု တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း ဦးဟန္ဝင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၅ (စ) လံုး၌ တိုင္းရင္းေဆးဆရာျဖစ္ထိုက္သူ၏ အရည္အခ်င္းဟု ပါဝင္ၿပီး အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ (၃၁) (ဂ) တြင္ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္သူမ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးဆရာ အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခြင္တစ္နည္းအားျဖင့္ (တဆ) လက္မွတ္ေပးခြင့္ရွိသည္ ဟု ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္မတက္ပဲ မ်ိဳးရိုးရွိရံုျဖင့္ တိုင္းရင္းေဆးကုသခြင့္ လက္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ တက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္နစ္နာမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္တြင္ တိုင္းရင္ူေဆးပညာအား သင္ယူမႈမရွိပဲ တိုင္းရင္းေဆးကုသမည္ဆိုပါက ကုသမႈခံယူမည့္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေရာက္နိုင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၅ (စ) အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ စာတင္ျပထားၿပီး ယင္းပုဒ္မအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကမ္ပိန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply