မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ NLD ဒုဥကၠ႒အား ခ်င္းတြင္းေမတၱာကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္းက တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲ

0
67

ဒီဇင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုဥကၠ႒အား ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္းက ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွာ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ေဆြဝင္း သည္ ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္းအား စြပ္စြဲေရးသား ေျပာဆို ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၀/ ၅၀၁/၅၀၆ တို႔ျဖင့္ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ ။

“ခ်င္းတြင္းေမတၱာမွာ NLD ကလူေရာ ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေရာ တစည ကလူေရာ ၊ ျပည္သူ႔ပါတီကလူေရာ တျခားအရပ္သားေတြေရာပါတယ္ ။ သူတင္ျပထားတဲ့ စာကိုက NLD ဆိုတာလည္းမပါဘူး ။ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဆိုတာလည္း မပါဘူး ။ သူတင္တဲ့စာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မတရားစြပ္စြဲထားတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲဆိုတာျဖစ္တယ္” ဟု ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္း မွ ကိုေနဦး က ေျပာသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ေဆြဝင္း အေနျဖင့္ NLD ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕နွင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အသင္းက မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား တ်ုက္ခိုက္ေနမႈကို သတိေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအား လူမႈကြန္ယက္တြင္သာမက စာရြက္ထုတ္ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေရးသား ျဖန္႔ေဝျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္၊ တိုင္း၊ ဗဟို ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားထံတင္ျပၿပီးျဖစ္ကာ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို တရားရံုးက လက္ခံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္ နွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုဥကၠ႒အား ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္းက ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွာ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ေဆြဝင္း သည္ ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္းအား စြပ္စြဲေရးသား ေျပာဆို ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၀/ ၅၀၁/၅၀၆ တို႔ျဖင့္ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ ။

“ခ်င္းတြင္းေမတၱာမွာ NLD ကလူေရာ ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေရာ တစည ကလူေရာ ၊ ျပည္သူ႔ပါတီကလူေရာ တျခားအရပ္သားေတြေရာပါတယ္ ။ သူတင္ျပထားတဲ့ စာကိုက NLD ဆိုတာလည္းမပါဘူး ။ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဆိုတာလည္း မပါဘူး ။ သူတင္တဲ့စာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မတရားစြပ္စြဲထားတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲဆိုတာျဖစ္တယ္” ဟု ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္း မွ ကိုေနဦး က ေျပာသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ေဆြဝင္း အေနျဖင့္ NLD ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕နွင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ခ်င္းတြင္းေမတၱာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အသင္းက မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား တ်ုက္ခိုက္ေနမႈကို သတိေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအား လူမႈကြန္ယက္တြင္သာမက စာရြက္ထုတ္ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေရးသား ျဖန္႔ေဝျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္၊ တိုင္း၊ ဗဟို ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားထံတင္ျပၿပီးျဖစ္ကာ တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို တရားရံုးက လက္ခံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္ နွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply