အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္မည္

0
63

ဒီဇင္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေကာ္မရွင္ရုံးအျပင္ ရုံးခြဲမ်ားကိုဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ လာမည့္သုံးလ အတြင္းဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးညြန္႔တင္က ေျပာၾကားသည္။

”ဖြင့္ေတာ့မွာပါ ။ရန္ကုန္မွာလည္းရုံးခြဲဖြင့္ဖို႕လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။”ဟု ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးညြန္႔တင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပန္းဆိုးတန္းအထက္လမ္းရွိ Royal Home Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ယူမႈျမင့္တင္ၾကပါစို႔ ဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ေမးျမန္းမႈကို ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးညြန္႔တင္ ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းဖြင့္လွစ္မည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရုံးခြဲအား ဖြင့္လွစ္ရန္ လက္ရွိတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ရုံးခြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးညြန္႔တင္က ေျပာၾကားသည္။

Photo : YRG

ဒီဇင္ဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေကာ္မရွင္ရုံးအျပင္ ရုံးခြဲမ်ားကိုဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ လာမည့္သုံးလ အတြင္းဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးညြန္႔တင္က ေျပာၾကားသည္။

”ဖြင့္ေတာ့မွာပါ ။ရန္ကုန္မွာလည္းရုံးခြဲဖြင့္ဖို႕လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။”ဟု ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးညြန္႔တင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပန္းဆိုးတန္းအထက္လမ္းရွိ Royal Home Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ယူမႈျမင့္တင္ၾကပါစို႔ ဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ေမးျမန္းမႈကို ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးညြန္႔တင္ ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းဖြင့္လွစ္မည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရုံးခြဲအား ဖြင့္လွစ္ရန္ လက္ရွိတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ရုံးခြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးညြန္႔တင္က ေျပာၾကားသည္။

Photo : YRG

Leave a Reply