ထိပ္တန္းအခြန္ေဆာင္စာရင္းတြင္ MPT မပါရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

0
106

ဒီဇင္ဘာ ၇
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာ႑ာေရးနွစ္၏ ဒုတိယအပတ္ ၆ လတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ MPT သည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နွင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားေပးေဆာင္သည့္ စာရင္းတြင္ မပါရွိသည့္ အတြက္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းနိုင္မွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“MPT ကို ထိပ္တန္းအခြန္ေဆာင္စာရင္း 1 to 10 မွာ ရွာၾကည့္တယ္ မေတြ႔ဘူး။မေတြ႔တဲ့ အခါက်ေတာ MPTသည္ နဂိုတုန္းကေတာ့ နိုင္ငံပိုင္ေပ့ါ။အခုေတာ့ ဂ်ပန္က KDDIn ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းစပ္လုပ္လိုက္တယ္။ လုပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ နွစ္ဦး အခြန္ဘယ္လိုေဆာင္ေနတာတုန္း၊ကုန္သြယ္ခြန္ဆိုတာ မေဆာင္ပဲဖ်က္သိမ္းထားလို႔မရဘူး” ဟု ဦးတင္ထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေပးမွ ေပးပို႔ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ဘ႑ာေရးနွစ္ ဒုတိယ ၆ လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခအေနနွင့္ ၎ အေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းနိုင္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ထိပ္တန္းေပးေဆာင္ရသည့္ စာရင္းတြင္ တယ္လီေနာ္မွ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ေအာ္ရီဒူးမွ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံေအာက္တြင္ရွိေနေသာ္လည္း MPT နွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီသည္ စာရင္းတြင္ မပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ၊ဖုန္းေျပာခ အသံုးျပဳမ်ားအား သံုးစြဲသူမ်ားဘက္မွ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၎ တို႔မွ ေကာက္ယူေနေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းနွင့္ပတ္သက္မႈမ်ားအား ေပးေဆာင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားေတြ႔ရွိမႈမရွိေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ MPT နွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ KIDD ကုမၸဏီမွ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀ ေအာက္တြင္ရွိေနေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္းနိုင္က ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

KIDD ကုမၸဏီမွ က်ပ္ ဘီလီယံ ၃၀ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳး အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာ ေဆာင္ေနေၾကာင္း(သို႔) မည္သည့္အတြက္ေဆာင္ေပးေၾကာင္းကို သိခ်င္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ MPT သည္ အစိုးရတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူေဆာင္တာသည္ ဘယ္မွာေပၚေနလဲေတာ့ မသိဘူး။သူ႔ရဲ႕မိတ္ဖက္ပါတနာကို ၾကည့္ေတာ့ KIDD ကို ၾကည့္ေတာ့ ဘီလီယံ ၃၀ ေအာက္ပဲေဆာင္တယ္။ တယ္လီေနာက ၈၀ ေက်ာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပမာဏက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ရဲလားဆိုတာသိခ်င္တယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ဒုတိယ ၆ လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈနွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာ႑ာေရးနွစ္၏ ဒုတိယအပတ္ ၆ လတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ MPT သည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နွင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားေပးေဆာင္သည့္ စာရင္းတြင္ မပါရွိသည့္ အတြက္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းနိုင္မွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“MPT ကို ထိပ္တန္းအခြန္ေဆာင္စာရင္း 1 to 10 မွာ ရွာၾကည့္တယ္ မေတြ႔ဘူး။မေတြ႔တဲ့ အခါက်ေတာ MPTသည္ နဂိုတုန္းကေတာ့ နိုင္ငံပိုင္ေပ့ါ။အခုေတာ့ ဂ်ပန္က KDDIn ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းစပ္လုပ္လိုက္တယ္။ လုပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ နွစ္ဦး အခြန္ဘယ္လိုေဆာင္ေနတာတုန္း၊ကုန္သြယ္ခြန္ဆိုတာ မေဆာင္ပဲဖ်က္သိမ္းထားလို႔မရဘူး” ဟု ဦးတင္ထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေပးမွ ေပးပို႔ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ဘ႑ာေရးနွစ္ ဒုတိယ ၆ လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခအေနနွင့္ ၎ အေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းနိုင္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ထိပ္တန္းေပးေဆာင္ရသည့္ စာရင္းတြင္ တယ္လီေနာ္မွ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ေအာ္ရီဒူးမွ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံေအာက္တြင္ရွိေနေသာ္လည္း MPT နွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီသည္ စာရင္းတြင္ မပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ၊ဖုန္းေျပာခ အသံုးျပဳမ်ားအား သံုးစြဲသူမ်ားဘက္မွ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၎ တို႔မွ ေကာက္ယူေနေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းနွင့္ပတ္သက္မႈမ်ားအား ေပးေဆာင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားေတြ႔ရွိမႈမရွိေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ MPT နွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ KIDD ကုမၸဏီမွ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀ ေအာက္တြင္ရွိေနေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္းနိုင္က ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

KIDD ကုမၸဏီမွ က်ပ္ ဘီလီယံ ၃၀ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳး အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာ ေဆာင္ေနေၾကာင္း(သို႔) မည္သည့္အတြက္ေဆာင္ေပးေၾကာင္းကို သိခ်င္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ MPT သည္ အစိုးရတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူေဆာင္တာသည္ ဘယ္မွာေပၚေနလဲေတာ့ မသိဘူး။သူ႔ရဲ႕မိတ္ဖက္ပါတနာကို ၾကည့္ေတာ့ KIDD ကို ၾကည့္ေတာ့ ဘီလီယံ ၃၀ ေအာက္ပဲေဆာင္တယ္။ တယ္လီေနာက ၈၀ ေက်ာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပမာဏက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ရဲလားဆိုတာသိခ်င္တယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ဒုတိယ ၆ လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈနွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply