စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းလုံးဆုိင္ရာ ႐ွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္(Photo News)

0
149

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းလုံးဆုိင္ရာ ႐ွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ကုိစစ္ကုိင္းတုိင္း ခႏၱီးျမဳိ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Photo – Aung Nay Myo / MPA

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းလုံးဆုိင္ရာ ႐ွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ကုိစစ္ကုိင္းတုိင္း ခႏၱီးျမဳိ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Photo – Aung Nay Myo / MPA

Leave a Reply