မန္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပံု အသံုးျပဳၿပီး ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္

0
117

ဒီဇင္ဘာ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ပံု အသံုးျပဳ၍ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ဆႏၵျပျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

“ရတနာပံု တကၠသိုလ္မွာ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မႈေတြျဖစ္ေနတယ္ ။ အဲ့ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းတိုးျမွင့္ခ်ထားဖို႔ ရတနာပံုပါေမာကၡခ်ဳပ္ ကလည္း ဘတ္ဂ်က္မရွိဘူးေျပာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေပၚမွာ ေတာင္းဆိုတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရတနာပံုမွာ ဒီလိုေတာင္းဆို ဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ေနၿပီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါလို႔ ေျပာတဲ့အေနနဲ႔ ခုလို ပိုစတာ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရတာပါ။” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတြင္းလံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္ေပးေရး ၊ ပ်က္စီးေနေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးေရး ၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားအား တကၠသိုလ္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားသံုးစြဲေရး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၀၀၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရး နွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမွာ (၃၀) ေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါး ေလလံရရွိေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခန္းတံခါးမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း ၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း ၊ ေရရရွိမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိၿပီး ယခင္စာသင္နွစ္က ေက်ာင္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္ အစီး (၂၀) ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ပံု အသံုးျပဳ၍ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ဆႏၵျပျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

“ရတနာပံု တကၠသိုလ္မွာ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မႈေတြျဖစ္ေနတယ္ ။ အဲ့ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းတိုးျမွင့္ခ်ထားဖို႔ ရတနာပံုပါေမာကၡခ်ဳပ္ ကလည္း ဘတ္ဂ်က္မရွိဘူးေျပာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေပၚမွာ ေတာင္းဆိုတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရတနာပံုမွာ ဒီလိုေတာင္းဆို ဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ေနၿပီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါလို႔ ေျပာတဲ့အေနနဲ႔ ခုလို ပိုစတာ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရတာပါ။” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတြင္းလံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္ေပးေရး ၊ ပ်က္စီးေနေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးေရး ၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားအား တကၠသိုလ္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားသံုးစြဲေရး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၀၀၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရး နွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမွာ (၃၀) ေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါး ေလလံရရွိေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခန္းတံခါးမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း ၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း ၊ ေရရရွိမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိၿပီး ယခင္စာသင္နွစ္က ေက်ာင္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္ အစီး (၂၀) ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply