ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး ေက်ာင္းသား အသတ္ခံရမႈ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

0
127

ဒီဇင္ဘာ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး ေက်ာင္းသား အသတ္ခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က အသတ္ခံလိုက္ရသည့္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) ICT ေမဂ်ာ ဒုတိယနွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကိုထက္လင္သန္႔ (၁၇) မွာ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဆိုင္ဘာစီးတီးၿမိဳ႕သစ္ မီးသတ္စခန္းအနီးတြင္ ဆိုင္ကယ္လုယက္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကြယ္လြန္သူအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ကမ္ပိန္းလုပ္တယ္ ။ ဆုေတာင္းတယ္ ။ လက္ရွိ တရားခံကိုလည္း အျမန္ဆံုးဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ဖိအားေပးတာလည္ပါမယ္” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုခြန္နိုင္ျပည့္ထြန္း က ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ပြားခင္ကတည္းက နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) အနီးရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အေဆာင္မ်ားမွ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မႈမ်ား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကာအိေႁႏၵေနွာက္ယွက္ခံ ရမႈမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ လံုၿခံဳေရး ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆို အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး အသက္ဆံုးရံွဳးသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) ေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢ ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး ေက်ာင္းသား အသတ္ခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က အသတ္ခံလိုက္ရသည့္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) ICT ေမဂ်ာ ဒုတိယနွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကိုထက္လင္သန္႔ (၁၇) မွာ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဆိုင္ဘာစီးတီးၿမိဳ႕သစ္ မီးသတ္စခန္းအနီးတြင္ ဆိုင္ကယ္လုယက္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကြယ္လြန္သူအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ကမ္ပိန္းလုပ္တယ္ ။ ဆုေတာင္းတယ္ ။ လက္ရွိ တရားခံကိုလည္း အျမန္ဆံုးဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ဖိအားေပးတာလည္ပါမယ္” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုခြန္နိုင္ျပည့္ထြန္း က ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ပြားခင္ကတည္းက နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) အနီးရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အေဆာင္မ်ားမွ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မႈမ်ား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကာအိေႁႏၵေနွာက္ယွက္ခံ ရမႈမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ လံုၿခံဳေရး ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆို အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး အသက္ဆံုးရံွဳးသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) ေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢ ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Leave a Reply